A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ressourcebanken i Rudersdal
kontakt@ressource-banken.dk
Foreningens formål er at iværksætte sociale og kulturelle arrangementer samt borger-til-borger-hjælp for psykisk sårbare i Rudersdal Kommune.
Rudersdal Bevægelsesakademi - RuBA
ask@ruba.dk
Foreningen Rudersdal BevægelsesAkademis formål er at give børn og unge i Rudersdal Kommune undervisning af høj kvalitet inden for gymnastik og dans. RuBA kombinerer bevægelse med sociale aktiviteter, så der opstår et unikt fællesskab på tværs af årgange og skoler i Rudersdal kommune.
Rudersdal Biavlerforening
ovj@elvsoe-ejendomme.dk
Rudersdal B.F. har det formål at hjælpe nye bi-interesserede til at lære om biavl og de pollinerende insekter og deres pleje.
Rudersdal Handicap Idræt (RHI)
formand@rhidraet.dk
Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold.
Rudersdal Idrætsråd
formandri@gmail.com
Rudersdal Idrætsråd arbejder for at varetage idrætsforeningernes interesser og fremme idrætslivet inden for Rudersdal Kommune.
Rudersdal Kulturparaply
jack-ok@cavalius.dk
Kulturparaplyen fremmer kultur i Rudersdal – og hjælper aktører med kulturelle aktiviteter og samarbejde.
Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede
ingeborgwisbom@gmail.com
Foreningens formål er at skabe et praktisk og økonomisk grundlag for at seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold.
Rudersdal Rejseforenings Venner
svendmoensted@msn.com
Støtteforening for Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede.
Røde Kors, Birkerød
jette@kurubacak.dk
janinepalle@mail.dk
Gennem vores aktiviteter samles penge ind til Røde Kors, og dermed afhjælpes menneskelig nød, lidelse og diskrimination gennem frivillig indsats.
Røde Kors, Søllerød
ekristi2@gmail.com / holte.erik.kristiansen@rodekors.dk
bohns@rodekors.dk
Røde Kors' vision: "Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination."
Røde Kors' integrationsindsats
holte.erik.kristiansen@rodekors.dk
Den frivillige indsats på integrationsområdet i Rudersdal kommune varetages af lokalafdelingen i Søllerød.