A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
HASØ - Handicap i Søllerød
ld2@godmail.dk
jp@segafredo.dk
HASØ er en handicap idrætsforening, hvis formål er at danne rammen om samvær og motion for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.
Havarthigaarden
havarthi@havarthigaarden.dk
Havarthigaarden udlejer lokaler til messer, udstillinger og fester. Endvidere danner Havarthigaarden rammen om Rudersdal Folkemøde og andre kulturette aktiviteter. Havarthigaarden drives i stort omfang af frivillige.
Haver til maver
larsen.gunver@gmail.com
info@havertilmaver.dk
Haver til Maver er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed. Vi udvikler og udbreder skolehaver og tilbyder rådgivning ifm. opstart af skolehave.
Hjerneskadeforeningen, lokalforening Nordsjælland
sydkajen@mail.dk
Skaber og opretholder kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Arbejder for, at færre mennesker rammes af en hjerneskade. Virker for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.
Hjernetumorforeningen, netværksgruppen i Region Hovedstaden
susanne.gerner@gmail.com
Netværksgruppen arbejder for at danne netværk mellem personer ramt af en hjernetumor. Netværksgrupperne formål er således at støtte deltagerne i processen om igen at kunne fungere i almindelige hverdagssituationer.
Hjerteforeningen, Rudersdal Lokalkomité
christian.zohnesen@gmail.com
h.nicolaisen@webspeed.dk
Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt. Vores vision er et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdomme.
Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling
viv.oestlund@pc.dk
nomofre@hotmail.com
Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.