A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
HASØ - Handicap i Søllerød
ld2@godmail.dk
HASØ er en handicap idrætsforening, hvis formål er at danne rammen om samvær og motion for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.
Hegnsgårdens Støttekreds
jk.gydesen@gmail.com
Serapions-Ordenen arbejder med og støtter humanitært arbejde i lokalområdet, herunder Hegnsgårdens Støttekreds.
Hjernesagen - Lokalafdeling for Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø Kommuner
barfoed2880@gmail.com
Hjernesagen arbejder for, at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte og at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.
Hjerneskadeforeningen, lokalforening Nordsjælland
sydkajen@mail.dk
Skaber og opretholder kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Arbejder for, at færre mennesker rammes af en hjerneskade. Virker for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.
Hjernetumorforeningen, netværksgruppen i Region Hovedstaden
karinvibs@hotmail.com
susanne.gerner@gmail.com
Netværksgruppen arbejder for at danne netværk mellem personer ramt af en hjernetumor. Netværksgrupperne formål er således at støtte deltagerne i processen om igen at kunne fungere i almindelige hverdagssituationer.
Hjerteforeningen, Rudersdal Lokalkomité
christian.zohnesen@gmail.com
Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt. Vores vision er et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdomme.
Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling
rudersdal@hoereforeningen.dk
Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.