A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Gammel Holte Sogns Menighedsråd
JT@km.dk
Gammel Holte Sogns Menighedsråd har ikke nogle faste aktiviteter, men deltager i Integrationsnetværket.
Gigtforeningen, Hovedstad Nord
vivinobel@gmail.com
Gigtforeningen er til for at skabe bedre vilkår for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler.
Gl. Holte og Omegns grundejerforening
glholtegrund@gmail.com
Foreningen tager sig af alle forhold, som er sædvanlige og naturlige for en grundejerforening.
Godfar
soren@godfar.dk
GODFAR.DK - Fædres ret til deres børn og børnenes ret til deres far! Et fædre netværk, som ønsker at samle alle gode fædre initiativer til fælles kamp for: fædres ret til deres børn og børnenes ret til deres far.
Grundejeforeningen Gæslingehaven
soren.trorod@gmail.com
marianne@lorensen.dk
Foreningens navn er Grundejerforeningen Gæslingehaven. Foreningen forestår drift og vedligeholdelse og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.
Grundejerforeningen Lillesandbjerg
ekristi2@gmail.com
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i alle fællesanliggender.