A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Dansk - Syrisk Kulturforening
nnaanaah@gmail.com
Dansk - Syrisk kulturforening blev stiftet i foråret 2016 og samler syrere i Rudersdal kommune. De arrangerer bl.a. arabiskundervisning for børn.
Dansk Blindesamfund, Lokalklubben Rudersdal
jro@ign.ku.dk
bhe@blind.dk
Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser, for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.
Dansk Handicap Forbund - Furesø, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Rudersdal
rosenvold@mail.tele.dk
vibeke@perhk.dk
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.
Dansk-Eritreansk Forening i Rudersdal
yoditteferi@hotmail.dk
gabriele_salmuth@hotmail.com
Dansk- Eritreansk Forening i Rudersdal er for alle eritreanere og interesserede danskere i Rudersdal Kommune. Formålet er fællesskabet med hinanden, integration og kulturelle arrangementer.
Danske Handicaporganisationer, Rudersdal
per@perhk.dk
Vores formål er at være et samlingssted for kommunens handicaporganisationer. DH har over 320.000 medlemmer på landsplan og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket dækker alle sektorer af samfundet, samt fælles tiltag for medlemsorganisationerne.
DemensNetværk Rudersdal
demensrudersdal@gmail.com
Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.
Det Danske Harmonika Akademi
majken@ddha.dk
ida.holbek@webspeed.dk
Undervisning i betjening af harmonika til såvel solo som sammenspil for alle med interesse for spil på harmonika samt sammenspil med andre harmonikaspillere.
Det Rullende Korps
mljorno@gmail.com
Det Rullende Korps er en gruppe af frivillige, der deltager ved både interne og eksterne arrangementer på plejecentre og daghjem i Rudersdal Kommune. De frivillige hjælper med at skubbe kørestole, hvor der mangler hænder og deltager i socialt samvær med beboerne.
Diabetescaféen
randib.nielsen@gmail.com
Diabetescaféen er åben for alle, men henvender sig primært til diabetikere og deres pårørende. Foreningen skaber rammer for personlig kontakt, netværksdannelse og oplysning gennem caféer med hyggeligt samvær, erfaringsudveksling samt oplæg.