A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
AA - Anonyme Alkoholikere
aa@anonyme-alkoholikere.dk
Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. Træffetid: Mandage kl. 12.00 - 18.00
ABS - Aktive Birkerød Seniorer
formand@absbirkerod.dk
Vi er en forening, der tilbyder motion for efterlønnere, pensionister m.m.
Adoption & Samfund, lokalforening Hovedstaden
hovedstaden@adoption.dk
Vores formål er at varetage såvel adoptivbørns / adoptanters som vordende adoptivbørn / adoptanters interesser.
Afasigruppen
post@vip-rejser.dk
Vores formål er at videreudvikle mangelfulde sprogevner, at styrke selvværd og humør hos den enkelte ved øget socialt fællesskab og at støtte borgere med afasi og afasilignende symptomer med at opstarte og realisere nye netværk.
Aktive Kvinder Rudersdal
lisethras@hotmail.com
Almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter samt frivilligt socialt arbejde.