A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ældre Sagen Rudersdal
gerner@nobisvej18.dk
Ældre Sagen arbejder for retten til at bestemme over egen tilværelse, retten til at skabe sig et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, og for at retten til at deltage aktivt i samfundet skal gælde for alle voksne - uanset alder.