A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

DemensNetværk Rudersdal

Kontaktperson: Inge Sørensen
demensrudersdal@gmail.com
Mobil: 30 74 79 06
Mødested: Frivilligcenter Rudersdal
Vejnavn: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246A
Postnummer: 2840
By: Holte

 

Formål:
Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.

Målgruppe:
Alle hjemmeboende borgere med væsentlige hukommelsesproblemer/ demenssygdom og deres pårørende.

Aktiviteter:
Demensgruppen laver aktiviteter for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Det kan være fælles gåture, udflugter eller caféer med oplæg eller fællessang.

Derudover arrangeres åbne temacaféer, konferencer og kurser med emner inden for demenssygdomme og livet med demens. Netværket har også besøgsvenner, der støtter hjemmeboende demente og giver ægtefæller et frirum, mens besøgsvennen er sammen med den syge ægtefælle. Besøgsvennerne tilbyder desuden pårørendegruppe og gå-gruppe.