A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Det Rullende Korps

Kontaktperson: Marianne Leth Jørnø
mljorno@gmail.com
Tlf: 45 80 46 08
Mobil: 26 21 46 08

 

Formål:
Det Rullende Korps er en gruppe af frivillige, der deltager ved både interne og eksterne arrangementer på plejecentre og daghjem i Rudersdal Kommune.
De frivillige hjælper med at skubbe kørestole, hvor der mangler hænder og deltager i socialt samvær med beboerne.

Målgruppe:
Det Rullende Korps kan benyttes af plejecentre og daghjem i Rudersdal Kommune.

Aktiviteter:
Det Rullende Korps hjælper til ved for eksempel dansecaféer, bankospil, sangarrangementer, præsteeftermiddage, julearrangementer, gåture i lokalområdet, idrætsdage og ved udflugter.

De frivillige hjælper gennemsnitlig til ved 1-2 arrangementer månedligt og mødes til tre årlige planlægningsmøder i Frivilligcentret.

Located in: Ældre, støtte