A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede

Kontaktperson: Formand Ingeborg Wisbom
ingeborgwisbom@gmail.com
Tlf: 45 81 82 83

 

Formål: 
Foreningens formål er at skabe et praktisk og økonomisk grundlag, så seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold.

Målgruppe:  
Ældre og handicappede borgere i Rudersdal Kommune er berettigede til at deltage i Rejseforeningens rejser. Deltagerne udvælges af bestyrelsen og fagligt kvalificerede personer efter ansøgning med oplysninger om helbred, handicap og særlige behov. Nye ansøgere prioriteres højt.

Aktiviteter:  
Trygge rejser i ind- og udland.

Rejseforeningen sørger for det nødvendige antal af kvalificerede hjælpere, der stiller sig til rådighed uden vederlag. Hjælpegruppen består bl.a. af sygeplejersker, plejepersonale og Falckfolk, der sørger for, at deltagerne får den hjælp, der er nødvendig, for at udbyttet af rejsen kan blive optimalt.

Rejsedeltagerne betaler selv for rejsen. Rejseforeningen betaler de frivillige hjælperes rejseudgifter. Det kan lade sig gøre, fordi godt 90 frivillige distribuerer Rudersdals Seniorråds blad Senior Nyt og dermed tjener portopengene. De frivillige i foreningen sætter labels på Senior Nyt, organiserer poser og ruter samt omdeler bladene.

Derudover modtager Rejseforeningen tilskud fra Rejseforeningens Venner.