A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ældre Sagen Rudersdal

Kontaktperson: Formand Gerner Nielsen
gerner@nobisvej18.dk
Mobil: 61 62 66 00
Kontaktperson 2: Sekretariat
Tlf 2: 45 80 38 24
Mødested: Kulturcenter Mariehøj
Vejnavn: Øverødvej 246B
Postnummer: 2840
By: Holte

 

Formål:
Ældre Sagen kæmper for et samfund, hvor alle kan leve et godt og langt liv… hvor personen er vigtigere end alderen hvor alle har mulighed for at leve og udfolde sig på egne betingelser hvor der er støtte og omsorg til dem, der har behov for det. Vi sætter livserfaring og viden i spil – og forbinder forskellige slags overskud, behov og interesser i sociale netværk

Målgruppe:
Alle borgere i Rudersdal Kommune.

Aktiviteter:
Den hjælpende hånd:
Hjælper med småtjenester, som f.eks. korrespondance, småreparationer, ledsagelse ved indkøb eller
som demensaflaster, kan kontaktes på 30 32 58 01.
Telefonkæden:
Skaber tryghed gennem en daglig opringning og reagerer, hvis de ikke får svar.

IT-hjælperne: Tager på hjemmebesøg hos pensionister og efterlønsmodtagere. Kan kontaktes på 20 45 00 68, pcsupportrudersdal@hotmail.com. 
Rejseudvalg:
Arrangerer rejser og har tradition for en årlig operarejse.
Arrangementsudvalg:
Tilrettelægger museumsbesøg, foredrag o. lign. Litteraturkredse Badminton Bridge Bisidderordning Fisketure Seniorband Stavgang. 

Se alle detaljer om vores mange aktiviteter og tilbud på vores hjemmeside: aeldresagen.dk/rudersdal og i Rudersdal Avis medio hver måned.