A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Rudersdal Rejseforenings Venner

Kontaktperson: Formand Svend Aa. Mønsted
svendmoensted@msn.com
Tlf: 24 28 70 57

 

Formål:  
Støtteforening for Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede.

Målgruppe:  
Alle borgere, der ønsker at støtte Rudersdal Rejseforening.

Aktiviteter: 
For mange ældre og handicappede er en rejse uoverkommelig på grund af et handicap eller utryghed ved rejsens besværligheder. Løsningen er de støttede rejser, som Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede tilbyder. Kvalificerede, frivillige hjælpere står deltagerne bi fra afrejse til hjemkomst.

Hjælpernes rejse skal selvfølgelig betales. For at dette kan ske uden at belaste hjælpernes eller rejsedeltagernes økonomi, er det nødvendigt med økonomiske bidrag fra flere sider. Støtteforeningen Rudersdal Rejseforenings Venner har som formål at hjælpe økonomisk med til, at Rejseforeningen kan fortsætte sit virke efter hensigten.

Du skal være så hjertelig velkommen i vor medlemsskare eller som frivillig.

Vi holder generalforsamling i foråret og medlemsmøde med bankospil i efteråret.