A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Adoption & Samfund, lokalforening Hovedstaden

Kontaktperson: Lene Brydensholt
hovedstaden@adoption.dk
Tlf: 26 60 15 05

 

Formål:
Vores formål er at varetage såvel adoptivbørns / adoptanters som vordende adoptivbørn / adoptanters interesser.

Målgruppe:
Adoptanter og adopterede.

Aktiviteter:
I lokalafdelingen tilrettelægger vi arrangementer, hvor vi så vidt som muligt forsøger at tilgodese medlemmernes forskellige behov.
Formålet med vores aktiviteter er at afholde foredrag og arrangementer af enhver art, der kan give vejledning og oplysning til personer, der overvejer at adoptere, befinder sig i adoptionsprocessen, har adopteret eller er adopteret.

Derudover har vi Interesse- og landegrupper.