A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Afasigruppen

Kontaktperson: Vivi Haunsø Ingvorsen
post@vip-rejser.dk
Tlf: 40 57 76 90
Mødested: Frivilligcenter Rudersdal
Vejnavn: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246A
Postnummer: 2840
By: Holte


Formål:

Vores formål er at videreudvikle mangelfulde sprogevner, at styrke selvværd og humør hos den enkelte ved øget socialt fællesskab og at støtte borgere med afasi og afasilignende symptomer med at opstarte og realisere nye netværk. 

Målgruppe:
Personer, der har mistet det spontane sprog. Ordet afasi er græsk og betyder nedsat evne til at anvende sproget. Blodprop i hjernen og hjerneblødning/apopleksi er den mest almindelige årsag til afasi. Men afasi kan også opstå som følge af en hjernesvulst eller slag mod hovedet/kranietraume.

Aktiviteter:

Vi mødes tirsdage fra kl. 9.00 til kl. 13.30. Vi har træning inden for afasiområdet, morgenbord og morgenmøde, hvor alle skal tale. Lejlighedsvis har vi besøg af logopæder og lignende, kurser med eksterne oplægsholdere, male- og tegnekurser, sang og musik, gymnastikøvelser og udflugter med fælles kulturelle aktiviteter.

Located in: Handikap