A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Danske Handicaporganisationer, Rudersdal

Kontaktperson: Formand Per Baar Kæseler
per@perhk.dk
Tlf: 2491 8889

 

Formål:
Vores formål er at være et samlingssted for kommunens handicaporganisationer. De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer på landsplan og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket dækker alle sektorer af samfundet, samt fælles tiltag for medlemsorganisationerne.  

Målgruppe: Handicaporganisationer og deres medlemmer.

Aktiviteter:
Vi fungerer som kommunal paraplyorganisation, hvortil handicaporganisationernes lokale repræsentanter er tilknyttet, og udpeger repræsentanter til det kommunale handicapråd, hvortil vi også holder formøder.
Alle medlemmer af de tilsluttede organisationer er velkomne.

Located in: Handikap