A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Ældre, støtte

Byagerens Venner
rita.lund@privat.dk
kriedel@tdcadsl.dk
Byagerens Venner arbejder for at gøre hverdagen for beboere på Plejecenter Byageren så munter som mulig.
DemensNetværk Rudersdal
demensrudersdal@gmail.com
Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.
Det Rullende Korps
mljorno@gmail.com
Det Rullende Korps er en gruppe af frivillige, der deltager ved både interne og eksterne arrangementer på plejecentre og daghjem i Rudersdal Kommune. De frivillige hjælper med at skubbe kørestole, hvor der mangler hænder og deltager i socialt samvær med beboerne.
Juleaftengruppen
m.albertus@mail.dk
werner@wittekind.dk
Juleaftengruppen arrangerer juleaften den 24. december for borgere i Rudersdal Kommune.
Københavns Omegnskreds - Danske Seniorer
werner@wittekind.dk
Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner. Vi arbejder for, at alle får mulighed for en tryg seniortilværelse.
Rudersdal Rejseforenings Venner
svendmoensted@msn.com
Støtteforening for Rudersdal Rejseforening for Seniorer og Handicappede.
Værktøjskassen
Ib.frausing@gmail.com
Værktøjskassen er en praktisk hjælpeordning, der hjælper med opgaver i hjemmet, når opgaverne er for små til at tilkalde en professionel håndværker. Værktøjskassen opsætter ligeledes gratis fondsdonerede røgalarmer.
Ældre Sagen Rudersdal
gerner@nobisvej18.dk
Ældre Sagen arbejder for retten til at bestemme over egen tilværelse, retten til at skabe sig et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, og for at retten til at deltage aktivt i samfundet skal gælde for alle voksne - uanset alder.