A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Børn, Unge og Familier

Adoption & Samfund, lokalforening Hovedstaden
hovedstaden@adoption.dk
Vores formål er at varetage såvel adoptivbørns / adoptanters som vordende adoptivbørn / adoptanters interesser.
Familiekoret i Sjællandske Kor & Vokal Ensembler
kontakt@rytkor.dk
Familiekoret er et kor for både børn, forældre og bedsteforældre og er derfor også for blandede stemmer. Stilen er rytmisk kor og musikken/sangene er både dansk og engelsksprogede. Her kan alle deltage uanset alder og forkundskaber.
Forældreforeningen i Rudersdal
steenkohavevej@gmail.com
Vi ønsker at danne netværk for forældre og pårørende til børn, unge og voksne med udviklingshandicap f.eks. udviklingshæmning og autisme. Dernæst ønsker vi at være talerør overfor politikere og forvaltning.
Gifted Children
info@giftedchildren.dk
Gifted Children giver dig og dit højt begavede barn udfordringer, anerkendelse og et stærkt netværk. Foreningen er til for alle højt begavede børn og unge,ikke mindst deres forældre, undervisere og pædagoger.
Natteravnene i Rudersdal
rudersdal@natteravnene.dk
Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed, livsglæde og omsorg - især blandt børn og unge i vores nærområde. Natteravnene i Rudersdal er en forening af frivillige voksne, som går ture i hold på tre personer i de karakteristiske gule jakker. Typisk fredage, lørdage og ved specielle mæ
Spastikerforeningen, Nordsjælland
lisbeth.oestergaard@hotmail.dk
Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever en tilværelse som spastikere.
Thora Center - for seksuelt misbrugte og andre i Danmark
abuse@thoracenter.dk
Thora Center arbejder med problematikken seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt.