A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Handikap

Afasigruppen
post@vip-rejser.dk
Vores formål er at videreudvikle mangelfulde sprogevner, at styrke selvværd og humør hos den enkelte ved øget socialt fællesskab og at støtte borgere med afasi og afasilignende symptomer med at opstarte og realisere nye netværk.
Dansk Blindesamfund, Lokalklubben Rudersdal
jro@ign.ku.dk
bhe@blind.dk
Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser, for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.
Dansk Handicap Forbund - Furesø, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Rudersdal
rosenvold@mail.tele.dk
vibeke@perhk.dk
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.
Danske Handicaporganisationer, Rudersdal
per@perhk.dk
Vores formål er at være et samlingssted for kommunens handicaporganisationer. DH har over 320.000 medlemmer på landsplan og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket dækker alle sektorer af samfundet, samt fælles tiltag for medlemsorganisationerne.
Forældreforeningen i Rudersdal
steenkohavevej@gmail.com
jyttepedersen49@gmail.com
Vi ønsker at danne netværk for forældre og pårørende til børn, unge og voksne med udviklingshandicap f.eks. udviklingshæmning og autisme. Dernæst ønsker vi at være talerør overfor politikere og forvaltning.
HASØ - Handicap i Søllerød
ld2@godmail.dk
jp@segafredo.dk
HASØ er en handicap idrætsforening, hvis formål er at danne rammen om samvær og motion for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.
Hjerneskadeforeningen, lokalforening Nordsjælland
sydkajen@mail.dk
Skaber og opretholder kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Arbejder for, at færre mennesker rammes af en hjerneskade. Virker for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.
Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling
viv.oestlund@pc.dk
nomofre@hotmail.com
Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.
Landsforeningen LEV - Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg
flemmingsundt@gmail.com
jp@segafredo.dk
Landsforeningen LEV arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap, som f.eks. udviklingshæmning, Downs Syndrom og lignende.
Rudersdal Handicap Idræt (RHI)
formand@rhidraet.dk
Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold.
SIND i Rudersdal
sind.rudersdal@gmail.com
Foreningens formål er at arbejde for større forståelse og tolerance i samfundet for sindslidende og deres pårørende. Derudover ønsker vi at øge indsatsen for sindslidende med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.
Øjenforeningen Nordsjælland
knud.semdahl@mail.dk
Foreningens formål er at bekæmpe og forebygge øjensygdomme og blindhed ved at yde økonomisk og anden støtte til udvikling og indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder vedr. synsfunktionen, udforskning og oplysningsarbejde.