A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

Sundhed og Sygdom

AA - Anonyme Alkoholikere
aa@anonyme-alkoholikere.dk
Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. Træffetid: Mandage kl. 12.00 - 18.00
Colitis-Crohn Foreningen, lokalafdeling København
ccf.kbh@gmail.com
Colitis-Crohn Foreningen arbejder for at forbedre forholdene for målgruppen, hvilket bl.a. gøres gennem foredrag med fagpersoner inden for området samt støtte til videnskabelig forskning og udbredelse af kendskab til sygdommene.
Cystisk Fibrose Foreningen Lokalafdeling Region Hovedstaden
Brgtbrndl@gmail.com
Lokalafdelingen fungerer som netværk og hjælper Cystisk Fibrose Foreningen med informations- og oplysningsarbejde samt fundraising.
Dansk Epilepsiforening - Kreds Nordsjælland
peterballe1969@gmail.com
Foreningens mål er at give mennesker med epilepsi et ligeværdigt liv med mindst mulig begrænsning og mest mulig selvbestemmelse i deres hverdag.
Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen
nf@nfdanmark.dk/ formand@nfdanmark.dk
Det er NF-foreningens formål at oplyse og støtte personer med NF og deres pårørende.
DemensNetværk Rudersdal
demensrudersdal@gmail.com
Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.
Diabetescaféen
randib.nielsen@gmail.com
Diabetescaféen er åben for alle, men henvender sig primært til diabetikere og deres pårørende. Foreningen skaber rammer for personlig kontakt, netværksdannelse og oplysning gennem caféer med hyggeligt samvær, erfaringsudveksling samt oplæg.
Gigtforeningen, Hovedstad Nord
vivinobel@gmail.com
Gigtforeningen er til for at skabe bedre vilkår for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler.
Hjernetumorforeningen, netværksgruppen i Region Hovedstaden
karinvibs@hotmail.com
susanne.gerner@gmail.com
Netværksgruppen arbejder for at danne netværk mellem personer ramt af en hjernetumor. Netværksgrupperne formål er således at støtte deltagerne i processen om igen at kunne fungere i almindelige hverdagssituationer.
Hjerteforeningen, Rudersdal Lokalkomité
christian.zohnesen@gmail.com
Hjerteforeningen varetager hjertekarpatienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt. Vores vision er et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt af hjertekarsygdomme.
Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal
kb.rudersdal.3460@gmail.com
Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft – og deltage i rehabilitering, palliation samt patient- og pårørendestøtte.
Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkes-skadede (PTU), Københavns Omegn
maibom@mail.dk
I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom.
Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Nordsjælland
post@joanpaludan.dk
Osteoporoseforeningen har til formål at udbrede kendskabet til sygdommen, der også kaldes knogleskørhed, og at udbrede kendskab til forebyggelse heraf.
Parkinsoncaféen i Rudersdal
wulfflise2612@gmail.com
agj@firbo.dk
Formålet er at tilbyde parkinsonramte faglige, sundhedsmæssige og sociale arrangementer, der kan medvirke til at give dem et bedre liv. Parkinsoncaféen afholder møde hver anden tirsdag kl. 14-16.
Scleroseforeningen, Storkøbenhavn – Nord
jblehnsby@gmail.com
Det er Scleroseforeningens vision, at sygdommen og dens følgevirkninger udryddes; at sikre mennesker med sclerose og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et optimalt socialt sikkerhedsnet; samt at samfundet kender og respekterer mennesker med sclerose og deres situation.
« Start Forrige 1 2 Næste Slut »