Skip to main content

SeniorSamarbejde


SeniorSamarbejde er et netværk i Rudersdal for foreninger og netværk, der har ældre og pensionister som målgruppe.

Formålet med SeniorSamarbejde er at foreningerne

 • lærer hinanden at kende
 • får tilført ny viden om ældreområdet i Rudersdal Kommune
 • får ny inspiration til at løfte egne tilbud til ældre og pensionister
 • får viden om foreningernes aktiviteter og mulighed for at bruge hinandens tilbud, når det er relevant
 • har mulighed for at koordinere og samarbejde om aktiviteter for ældre og pensionister
 • har mulighed for at samarbejde om at varetage ældres interesser i Rudersdal

SeniorSamarbejde ønsker at

 • fremme fællesskab og trivsel blandt ældre og pensionister
 • styrke kendskabet til aktiviteter for ældre og pensionister
 • forebygge ensomhed og mistrivsel

SeniorSamarbejde er et frivilligt drevet netværk, som inkluderer alle som har ældre og pensionister som målgruppe.

 • Foreninger og netværk deltager i netværket
 • Rudersdal Kommune inviteres til at deltage i netværket som gæster og med udvalgte nøglemedarbejdere
 • Netværket kan invitere gæster udefra med til møderne

SeniorSamarbejde mødes to gange om året i tre timer. Møderne tilrettelægges sådan, at der hver gang er tid til

 • Orientering om den aktuelle udvikling i Rudersdal Kommune på seniorområdet og spørgsmål og kommentarer fra foreningerne
 • Oplæg om et tema, der kan være relevant for mange
 • Senior Samarbejdes egen runde

Frivilligcenter Rudersdal er tovholder for SeniorSamarbejde.


Antal visninger 5824