Skip to main content

Hvad er selvhjælp


Frivilligcenter Rudersdal har en række selvhjælpsgrupper, hvor mennesker hjælper mennesker med at styrke deres egne ressourcer og komme gennem livets svære situationer. Selvhjælpsgrupperne er et fundament for fællesskab mellem mennesker. Selvhjælpsgruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer, dele deres historier og lytte til og lære af andre, der oplever de samme udfordringer. Her er plads til at dele tanker om de svære følelser og dilemmaer, når livet gør ondt. I mødet med andre i samme situation oplever deltagerne at de ikke er alene, og der er er nogen at gå vejen med og deltagerne får mod til at forandre deres livssituation. Frivillige gruppeledere sætter rammen for gruppen.

Selvhjælpsgrupper er hverken terapi eller behandling. Styrken ligger i det fællesskab, der opstår, når mennesker i samme situation mødes og udveksler erfaring med hinanden. Selvhjælp betyder ikke, at du bare skal hjælpe dig selv. Det betyder, at du sammen med ligesindede finder kræfter og energi til at blive stærkere og hele med opbakning fra andre.  Vi har nemlig brug for hinanden for at finde styrken i os selv. Det er dokumenteret, at Selvhjælpsgrupper har en positiv effekt for menneskers trivsel. Tidligere medlemmer af selvhjælpsgrupperne har f.eks. sagt, at de:

  • har fået en bedre forståelse for egen situation
  • er blevet bedre til at tale om hvad der er svært
  • har fået mere kontrol over egen livssituation
  • oplever at blive set og hørt og kan genkende hinandens følelser og tanker
  • føler sig mindre ensomme
  • føler sig mere håbefulde for fremtiden.

Selvhjælp Rudersdal er en del af et nationalt netværk af Frivilligcentre og Selvhjælp. I Danmark er der mere end 40 forskellige steder – ser mere her.


Antal visninger 12159