Privatlivspolitik for Frivilligcenter Rudersdal

rsz computer og mobil 1

 

Frivilligcenter Rudersdal indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi indsamler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

Vores medlemmer er foreninger og frivilliggrupper i Rudersdal Kommune og omegn, samt enkeltpersoner, der efter eget ønske har anmodet om medlemskab af foreningen. Vi registrerer følgende oplysninger på vores medlemmer: organisationens, eller enkeltpersonens navn, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmesideadresse og facebookside. Derudover registrerer vi persondata i form af navn, mail og telefonnummer på formand/gruppeleder, samt kasserer. Formandens kontaktoplysninger offentliggøres på vores hjemmeside under foreningsvejviseren. Formålet hermed er at give et overblik over forenings- og frivilliglivet for såvel samarbejdspartnere som borgere, der ønsker at komme i kontakt med de lokale organisationer mv. 

Deltageroplysninger:

Ved kurser, events og arrangementer afholdt af Frivilligcenter Rudersdal indsamler vi følgende oplysninger: organisationens navn, deltagernavn, e-mailadresse og telefonnummer.

Frivilligcenter Rudersdal er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os på info@frivilligcentret.dk, hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi opbevarer om dig.   

Revision af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside. 

Senest revideret 30. maj 2018.