Skip to main content

Patient- og pårørendenetværkPatient- og pårørendenetværket er et netværk for foreninger og frivillige grupper i Rudersdal, som har patienter og pårørende som målgruppe.

Patient- og pårørendenetværket ønsker at:

  • fremme fællesskab og trivsel blandt patienter og pårørende
  • styrke kendskabet til aktiviteter for og tilbud til patienter og pårørende
  • forebygge ensomhed og mistrivsel

Foreningerne mødes to gange om året og samarbejder på kryds og tværs. Formålet er at foreningerne

  • får tilført ny viden om udviklingen af social- og sundhedsområdet i Rudersdal Kommune
  • får ny inspiration til at løfte egne tilbud til patienter og pårørende
  • får viden om hinandens aktiviteter og mulighed for at bruge hinandens tilbud når det er relevant
  • har mulighed for at koordinere og samarbejde om aktiviteter for patienter og pårørende
  • har mulighed for at samarbejde om at varetage patienter og pårørendes interesser i Rudersdal og udvikle og kvalificere indsatsen i fællesskab
  • har mulighed for at samskabe på tværs af foreninger og i samarbejde med kommunen

Se hele kommissoriet her.


Antal visninger 3904