Frivilligcentret støtter familier, som har demenssygdom inde på livet


demenstjenesten

I januar 2021 påbegyndte Frivilligcentret et nyt 3-årigt projekt sammen med Rudersdal Kommune. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og handler om at skabe flere og mere fleksible aflastningstilbud til pårørende til mennesker med demenssygdom.

Frivilligcentrets primære rolle er at finde frivillige besøgsvenner, som kan være i hjemmet sammen med den, der har en demenssygdom, så den pårørende kan få et lille pusterum. Derudover hjælper Frivilligcentret med at finde frivillige til tilbuddet om øget aftenåbent i daghjemmet på Skovvang, og hvor der ellers kan være brug for det. En anden vigtig opgave er at Frivilligcentret er med til at bygge bro imellem tilbud i civilsamfundet og kommunale tilbud. Her samarbejdes især tæt med DemensNetværk Rudersdal og kommunens demenskoordinator.

Projektet fik en lidt hård start, da landet var lukket ned pga. Corona-pandemien, og kunne derfor først rigtig komme i gang i løbet af sommeren. Der blev dog afholdt demenskursus online i april, som var en stor succes, og der var 30 deltagere. Kurset er med til at klæde pårørende på, så de bedre kan forstå sygdommen, og redskaber til at skabe godt samvær. Kurset blev afholdt igen i efteråret i Frivilligcentret. Næste kursus er 31. marts og 7. april klokken 15.00 – 17.00, så sæt allerede kryds i kalenderen.

Frivilligcentret har været i kontakt med omkring 14 familier, som har efterspurgt hjælp. En del er blevet henvist videre til Rudersdal Kommune og Demensnetværk Rudersdal, samt til demenskurset, da efterspørgslen har handlet om hjælp til at forstå deres ægtefælles eller forælders sygdom, og viden om hvordan man kan håndtere det.

Mange har også efterspurgt en besøgsven – både ægtefæller, børn, personale på daghjem mv. Erfaringen er dog, at mange familier er hårdt ramt og slet ikke har overskud til at lukke en frivillig ind i deres liv, fordi de ofte først efterspørger hjælpen, når sygdommen er ret fremskreden, og hjælpen måske derfor også skal bestå i en plads på daghjem med professionelt personale, og i sidste ende en plejehjemsplads. Der har dog været et rigtig god match imellem en ældre kvinde med Alzheimer og en frivillig kvinde, der selv har en faglig baggrund, som giver en stor forståelse for samværet med et menneske, der har Alzheimer. Hvis man ikke har så meget viden om demenssygdomme, og gerne vil være frivillig, så vil man blive godt klædt på inden, så man får den fornødne viden og bedre forstår samvær og kommunikation.

Lige nu søger Frivilligcentret konkret en mandlig frivillig, som vil være besøgsven for en sød ældre herre i Birkerød.

Kontakt Anette F. Helland, hvis du er interesseret:

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 2883 4326

Se mere på vores hjemmeside:


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794