Preben Etwil genvalgt som formand efter årets generalforsamling


 Bestyrelse 21

28 foreninger og medlemmer var samlet til årets generalforsamling i Frivilligcentret den 10. juni.

Arrangementet begyndte godt med gensynsglæde, fællesspisning og god stemning.

Veloplagt beretning
Vi fortsatte med veloplagt beretning fra Frivilligcentrets formand. Corona satte sit store præg på årets aktivitet, bl.a. med mange Zoom-møder. Men det hele har faktisk fungeret rigtig fortrinligt. Der er ovenikøbet kommet flere foreninger til som medlemmer af Frivilligcentret i løbet af året. Hvordan kan man mødes, har været et af de store temaer – og netværk har i ordets bedste forstand fået kæmpe betydning. Den trykte årsberetning blev udleveret til generalforsamlingen, men ligger også på Frivilligcentrets hjemmeside. Preben takkede de mange aktive frivillige og ikke mindst Frivilligcentrets ansatte, lønnede såvel som frivillige, for en meget stor indsats i et svært år. Vi nåede ikke alt det, som vi havde sat os for, men til gengæld nåede vi faktisk også så meget andet.

Årsregnskab blev fremlagt af kasserer Lene Juhl Stener. Regnskabet har været tilgængeligt på Frivilligcentrets hjemmeside.

Årsregnskabets slutresultat lød på et underskud på 37.910 kr., hvilket var ca. dobbelt så stort som det budgetterede underskud på 17.276 kr. Dette skyldtes nødvendige investeringer sidst på året i nye computere samt at der manglede indtægter fra enkelte projekter grundet coronaperioden.  Regnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Forslag til fremtiden
Centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen præsenterede indledningsvist generalforsamlingen for hovedpunkterne i bestyrelsens handlingsplan 2021-23 og introducerede dagens korte workshop/debat om (nær)fremtidige mål for frivilligcentret. Og medlemmerne kom med mange forslag.

Medlemmer foreslår, at vi skal sætte fokus på selvhjælp for sårbare og børnefamilier. Der bør gøres en særlig indsats for at opspore de sårbare målgrupper og vi skal styrke indsatsen for børn og unge. Vi skal ud i naturen. Flere foreslår samskabelse mellem foreninger og mellem foreninger og kommunen og udveksling på tværs af foreninger.

Der var også mange ideer til hvordan Frivilligcentret skal fejre 20 års fødselsdag den 7.november. Det skal være en fest med fællessang, musik og lagkage og kaffebord. Foreningerne vil gerne inviteres med ligesom da der var ’Del dit talent’ for nogle år siden og så var der forslag om et speakers corner, workshops og fokus på frivillige bæredygtige foreninger og FNs verdensmål.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Valget af bestyrelsen bød på to nye medlemmer. Mette Langkjær som er personligt medlem og frivillig instruktør af Lær at Tackle kurserne og som suppleant Lone Sandberg fra Kræftens Bekæmpelse.

Preben Etwil blev genvalgt og er efterfølgende også genvalgt som formand. Anne Sofie Kvist blev genvalgt og efterfølgende valgt til næstformand. Bestyrelsen består desuden af Lene Stener (kasserer) Per T. Christensen, Nada Naanaah. Jack Otto Kristensen er suppleant.

Frivilligcentret siger farvel og tusind tak til Erik Kristiansen, der har været næstformand i en årrække.

gf i kirkeby


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794