Velkommen tilbage


velkommen tilbage

Velkommen tilbage! Vi er mange som har glædet os til at genåbne foreningslivet og de frivillige fællesskaber efter en lang undtagelsestilstand.

En svær tid med mange aflysninger. Det har været hårdt for foreningslivet, som måtte aflyse møder, foredrag og fester – selv juleaften. Men tiden har også lært os at gøre tingene på nye måder. Vi er blevet gode til hygiejne. Vi har lært at holde digitale møder. Nogle foreninger som Hospice Rudersdal har faktisk startet foreningen digitalt. Mange er blevet gode til at bruge naturen. Nærum Kulturcafe og Dansk-Syrisk Kulturforening har fx fået gang i bål og udendørslivet for børn og unge sammen med Skovfit.dk og er nu i gang med at lave højbede. Den mellemmenneskelige kontakt har fået nye former og fx har både DemensNetværket og Ældre Sagen har skruet op for telefonsamtalerne og mange har udvist stor opfindsomhed for at holde foreningslivet levende i en svær tid. Men nu kan vi lægge den svære tid bag os, tage de nye læringer med os og lukke op for fællesskaberne igen.

Flag og blomster

Nu åbner vi dørene og fejrer gensynet med flag og blomster og masser af små gensynsarrangementer, og mange steder strømmer tilmeldingerne til. Andre har måske brug for at tage små skridt - og mange har brug for at gøre lidt ekstra for at få alle i gang igen. Og vi skal gøre det i hver vores takt.

Nu skal det frivillige sociale arbejde ud og leve igen. Vi skal væk fra skærmen og ud og møde hinanden i virkeligheden.

Vi passer på hinanden

Vi skal stadig passe på hinanden. Nogle er vaccineret, mange er fortsat ikke og alle corona-reglerne skal naturligvis overholdes.

Genåbning pr. 21. maj 2021 omfatter idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som åbner med krav om coronapas. Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningsliv. Det er foreningens ansvar, at retningslinjerne bliver fulgt i forbindelse med afvikling af aktiviteter.

Forsamlingsloft

  • Indendørs: 50
  • Udendørs: 100

Der kan afholdes foreningsrelaterede generalforsamlinger med op til 500 deltagere i henhold til ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål.

Til disse arrangementer skal deltagere i det væsentlige sidde ned på faste pladser, med mindst 1 meters afstand til hinanden og med ansigtet i samme retning.

Coronapas

Ved indendørs aktiviteter skal alle deltagere, tilskuere og lignende på 18 år og derover have gyldigt coronapas.

  • Det er foreningens ansvar at sørge for, at der foretages stikprøvekontrol af coronapas mindst én gang i døgnet i hvert lokale. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende deltagere mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.
  • Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Mundbind

Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind. Før og efter indendørsaktiviteten – samt hvis man går til eller fra aktiviteten – skal alle personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir, når de ikke sidder ned.

Afstand og arealkrav

Der opfordres til at holde 1 meters afstand – gerne 2 meter, hvis muligt.

 

God fornøjelse med genåbningen, som bliver markeret landet over. Vi glæder os til at mødes med jer igen.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794