Frivillige job-mentorer tilbyder hjælp til ledige


thumbnail BANjobmentor3

Har du brug for en mentor, som kan hjælpe dig i gang på arbejdsmarkedet?

Frivilligcenter Rudersdal starter nu en ny gratis mentorordning, hvor frivillige med lang tilknytning til arbejdsmarkedet stiller deres viden, netværk og erfaringer til rådighed for ledige, som gerne vil have hjælp til at komme i arbejde.

Ledige kan få gratis individuelle samtaleforløb på 3-5 samtaler. Møderne tilrettelægges i fællesskab mellem mentor og ledig. Der er fx mulighed for at få sparring til jobafklaring, kompetenceudvikling eller brug og udvikling af netværk. Andre har måske mere brug for hjælp til at skrive en god ansøgning eller et cv eller behov for at træne job-samtalen, før det går løs for alvor.

Samtalerne varer normalt 45 minutter. Mentorer og ledige aftaler selv tid og sted for samtalerne. Men det kan være i Frivilligcenter Rudersdal, på biblioteket eller et offentligt sted. Samtalerne kan også foregå digitalt via fx zoom eller facetime. Samtalerne er fortrolige og alle mentorer har tavshedspligt.

Frivillig igangsætter

Christian Guldager er ophavsmanden til den nye job-mentor ordning og den første frivillige job-mentor. Han byder ind med erfaring som direktør, hvor han har læst hundredvis af ansøgninger samt gennemført rigtig mange ansættelsessamtaler gennem mere end 20 år med egen virksomhed.

  • "Som skatteborger og erhvervsdrivende i Rudersdal Kommune har det længe ærgret mig, at der – efter min mening – er for mange ledige i kommunen. Og især for mange ledige, som rigtig gerne vil i arbejde", siger Christian Guldager.

Han startede med at tage kontakt med både jobcentret og Randi Mondorf, formand for Erhvervsudvalget, som begge bakkede op om ideen om at ledige får hjælpe af pensionerede – eller aktive – borgere, der har et godt kontaktnet indenfor diverse grene af erhvervslivet. Nu hjælper Frivilligcenter Rudersdal med at søsætte tilbuddet til ledige.

  • "Jeg overbevist om, at mange ledige vil opleve det positivt, at private, tæt på arbejdsmarkedet, vil anvende egen frivillig tid til at hjælpe dem i arbejde. Vi påvirkes alle af en positiv interesse fra nogle, vi ikke forventede opmærksomhed fra. Og egentlig håber jeg med dette initiativ at styrke de lediges selvværd, for den er afgørende for kvaliteten af deres liv – og deres værdi på arbejdsmarkedet".

Erfarne job-mentorer i samspil med Rudersdal Erhvervsforening og Rotary i Holte

Frivilligcentret har de første job-mentorer klar, som vil bringe deres egen erfaring fra arbejdsmarkedet i spil. Der kommer løbende flere mentorer til. Frivilligcentret har nemlig indgået et samarbejde med Rudersdal Erhvervsforening og Rotary i Holte, som vil hjælpe med at finde de rette mentorer blandt deres medlemmer fra det private erhvervsliv.

  • "Vi stiller gerne vores erfaringer til rådighed for ledige, og der er mange ressourcer at trække på i Erhvervsforeningen, som samler mere end 60 medlemmer, som tæller alt fra butikker, selvstændige konsulenter til små og mellemstore virksomheder fra mange brancher", siger Jesper Winther Andersen, formand for Rudersdal Erhvervsforening. Og så tilføjer han:
  • "Det er faktisk win win. I det private erhvervsliv får vi desværre rigtigt mange pro-forma-ansøgninger. Det er spild af vores tid og spild af lediges tid at skrive den slags, så hvis vi sammen kan finde en vej til at øge kvaliteten af ansøgningerne, så er det en gevinst for begge parter", siger Jesper Winther Andersen.

Også Rotary Holte er glade for at medvirke.

  • "Rotary Holte er et lokalt og et internationalt netværk for aktive erhvervsfolk, ledere og selvstændige af begge køn, som er mellem 28 og 68 år. Vi samles for at udvikle egne kompetencer og netværk, men velgørenhed er også en del af vores formål, så for os er det helt naturligt at bidrage og hjælpe ledige i arbejde", siger Jens Husted Kjær.

De første mentorer

Christian Guldager har i næsten 20 år været direktør i sin egen virksomhed, og har over årene læst hundredvis af ansøgninger og gennemført rigtig mange ansættelsessamtaler. Han har indgående kendskab til turist og hotelbranchen og har stor erfaring med ledelse, events og marketing. Se mere om Christian her.

Jesper Winther Andersen er journalist og har i mange år skrevet for Motor. I dag skriver han for Klimamagasinet. Jesper er aktiv medlem af en række bestyrelser i det lokale erhvervs- og foreningsliv og formand for Rudersdal Erhvervsforening. Han stiller gerne egne ressourcer i spil, men hjælper også med at rekruttere mentorer blandt medlemmerne i erhvervsforeningen. Se mere om Jesper her.

Jens Husted Kjær er direktør og ejer af Norlex Group, der designer og levere bæredygtig teknologi og løsninger til forbedring af vand og luftkvalitet. Han er også formand for Rotary Holte og hjælper med at finde mentorer blandt Rotarys mere end 40 medlemmer. Se mere om Jens her.

Kontakt

Hvis du er interesseret i et mentor-forløb kan du kontakte Frivilligcentret på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du selv vil være job-mentor kan du henvende dig samme sted til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Christian Guldager job mentor          Jesper Winther Andersen job mentor          Jens Husted job mentor  

                  Christian Guldager                                                           Jesper Winther Andersen                                               Jens Husted Kjær


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794