Indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcenter Rudersdal


GF billede

Generalforsamlingen er foreløbig udsat. NY DATO følger snarest.

Frivilligcenter Rudersdal holder generalforsamling

Torsdag den 22. april 2021 kl. 19.00-21.00 i Frivilligcentret, Øverødvej 246A, 2840 Holte

Dagsorden er ifølge vedtægternes §5, stk. 3:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Fremlæggelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg er: Preben Etwil , Per T. Christensen, Anne Sofie Kvist

Ikke på valg er: Erik Kristiansen, Lene Juhl Stener, Anette Rosholm, Nada Naanaah Massoud

Suppleanter: Morten Gade, Jack Otto Kristensen

9. Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller fortsat samarbejdet med Allan Karl Christiansen

10. Fremtidige mål

11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan rekvireres hos Frivilligcentret en uge før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på NEMTILMELD, men du kan også tilmelde dig på tlf. 45 89 00 56 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Preben Etwil, Formand


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794