Tak for i år


Gldelig jul

Så er det tid til at sige tusind tak for i år. Et år, der vil stå stærkt i erindringen, fordi det har budt på så mange udfordringer og så meget udvikling på en gang. Corona har påvirket vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til samfundssind, frivillighed og ny hjælpsomhed.

Corona-året har været svær at danse med, og det har haft store konsekvenser i form af øget isolation og ensomhed. Men det har været fantastisk at opleve, at viljen til at være der for andre har været så stor og frivillige og foreninger har mødt udfordringerne med opfindsomhed og skabertrang. Mange foreninger har givet fællesskaberne nyt liv med telefonrådgivning, telefonkæder, telefonmøder, lektiehjælp online og frivilligmøder på skærmen. Andre laver hjemmetræning og digitale træningsfællesskaber.

Mennesker rækker ud på trods af afstanden. Foreninger åbner op, når alt andet lukker ned. Sammen har vi gjort vores for at holde det frivillige miljø levende med fysiske fællesskaber og nye digitale møder, der kan holde mismod og ensomhed på afstand.

I år måtte vi på grund af forsamlingsforbud undvære næsten alle de store festlige arrangementer, der samler mange foreninger i Rudersdal. Det gælder klassikerne som Nærum Kulturdag, Vedbæk Havnedag, Folkemødedagen og Birkerød Kulturnat. Vi måtte også udskyde Netværkstræf, der skulle samle foreningslivet, erhvervslivet, kulturlivet og kommunen. Vi måtte også aflyse foreningsbasaren, hvor børn og børnefamilier kunne møde foreningerne.

I stedet har vi haft fokus på aktiviteter, der samler en mindre kreds, flere udendørsaktiviteter og nye digitale aktiviteter. 

Selvhjælp og nye fællesskaber
Selvhjælp Rudersdal har givet mennesker mulighed for at hjælpe hinanden igennem svære livssituationer i sorggruppe, pårørendegruppe og mandegruppe, og en ny gruppe for kvinder, der har været udsat for psykisk vold, er undervejs. Det er også blevet lettere at samles til fælles gåture med Rudersdal Går Sammen – Vil du gå med?

Frivilligcentret har hjulpet nye seniorfællesskaber i boligområderne i Birkerød og Gl Holte frem, som i dag spreder glæde og styrker naboskab og fællesskab. Det er desuden lykkedes at udarbejde et omfattende aktivitetskatalog for seniorer, så det er nemt at finde vej til de mange tilbud for ældre. Og så er det også også blevet til en god begyndelse for at styrke unges trivsel med temadag og fortællekoncert for unge og deres voksne.

Bæredygtighed
Vi har haft fokus på bæredygtige fællesskaber i frivilligugen, hvor 11 foreninger var med sammen med Frivilligcentret i samspil med kommunen, og der blev lavet en film om bæredygtige fællesskaber. Med projekt Unges Verdensmål har vi sammen med Verdensmål i Hverdagsliv, Ung i Rudersdal og Biblioteket involveret 161 unge i samtalesaloner og rådslagning om verdensmål og givet de unges mange ideer videre til Borgersamlingen i Rudersdal Kommune. Frivilligcentret deltog også i Bæredygtighedsdagen på Birkerød Bibliotek sammen med Repaircafé, Værktøjskassen og Dansk Syrisk Kulturforening. Det er med andre ord lykkedes at holde fokus på FNs Verdensmål i det frivillige miljø.

Frivillige foreninger er blevet klogere med kurser i fundraising og frivilligrekruttering, og der har været kursus i, hvordan man bruger naturen mere i de frivillige foreninger.

Digitalt liv
Digital samvær har vundet indpas med Coronasaloner på skærmen, der viste sig at være overraskende fortrolige, og medførte gode samtaler om, hvordan vi lever med Corona, hvor vi lærte, hvad vi gerne vil have med videre. Siden er vi også blevet gode til at holde digitale møder for foreninger, bestyrelse, medarbejdere, og nu kan vi ovenikøbet holde hybridmøder, hvor nogle deltager i lokalet og andre på skærmen. Vores digitale juleværksted blev live-streamet på Facebook og var det seneste skud på stammen af digitale eksperimenter. Det er ikke så svært. Men det er stadig svært at få de ældste med ombord og det er naturligvis ikke helt så godt. Her ni måneder efter mærker de fleste Corona-trætheden og længslen efter møder uden zoom, samtaler uden mundbind og fællesskaber uden afstand.

Varmt velkommen
I 2020 har vi budt varmt velkommen til en række nye medlemsforeninger: Hemingway Club, Filmgruppen, Trørød Grundejerforening, Soroptimisterne, Holte Kammerkor, Nyttehaveforeningen Vangebo og 1. Holte Spejderforening. Også varmt velkommen til vores nye frivillige aktivitetsleder af eventgruppen og vores nye frivillige selvhjælpere og kontorpassere.

Udskiftninger i bestyrelse
I år har vi sagt farvel og tusind tak til Søren Grotum, som har været formand for Frivilligcentret i mange år, som forlod os sammen med Anette Marschall. Varmt velkommen til Preben Etwil som er ny formand for Frivilligcentret og som er ny i bestyrelsen sammen med Anette Rosholm og Nada Naanaah.

Penge til frivillighed
Det er en stor glæde at der i år er blevet flere penge til frivilligheden. Frivilligcenter Rudersdal fik løftet grundtilskuddet med 150.00 kroner årligt og der er også ekstra penge til §18 og det frivillige sociale arbejde i 2021.

Hjemmeside og ny strategi
Sidst på året gik vi i luften med en helt ny digital indgang til det frivillige miljø og centret. Med den nye hjemmeside er det blevet meget nemmere at finde rundt, og der er kommet vigtige nyskabelser i form af en kalender, en oversigt over selvhjælp og rådgivning, samt en opdateret foreningsvejviser. Bestyrelsen har vedtaget en ny strategi for 2021-23, så vi er klar til at tage fat på det nye år.

Tak for i år. Tak for alt det vi gør for fællesskabet. Må juleferien bringe ro og fred, når vi nu må undvære fest og forsamling.

Glædelig jul og godt nytår

Lisbeth


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794