Samarbejde skal styrke unges trivsel


matilde falch

Temadag og fortælle-koncert med Mathilde Falch blev en god begyndelse på samarbejdet mellem unge og deres voksne fra frivillige foreninger og kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Mere end 30 unge og deres engagerede voksne var samlet til debatmøde for at finde nye veje til at styrke ung trivsel. Frivilligcenter Rudersdal og Lyngby Taarbæk inviterede til mødet sammen med Social- og Sundhed i Rudersdal Kommune.

Der er nemlig god brug for at sætte fokus på unges trivsel. Undersøgelser viser, at en femtedel af unge har det svært og udviklingen går den forkerte vej. Andelen af 16-24 årige, der har dårligt mentalt helbred, er steget fra 12 % i 2010 til 18,3 % i 2017.

At komme sig fra psykiatri og misbrug
Mathilde Falch, der er musiker og ambassadør for Sind, gav bolden op til debat med sin store musikalitet og fortælleglæde. Hun fortalte om sin tid med psykiatri og misbrug, hvordan hun brugte musikken og historierne til at komme sig.

  • Jeg lå i en seng på lukket afdeling og ville bare give op. Men jeg fandt gnisten. Jeg udskrev mig selv og jeg brugte timer på at spille på min guitar og skrive sange om alt det, der var svært. Det hjalp. Jeg bestemte jo selv, hvad jeg skrev om, og på den måde fik jeg også kontrol over min livssituation, fortæller Mathilde Falch. Hun siger også, at hun ikke kunne klare det uden hjælp og støtte.
  • Systemet holdt mig i live. Men al bedring kommer først, når man ser mennesket bag diagnosen. Det var musikken og den menneskelige kontakt, der gav mig livslysten tilbage. Og i dag betyder mit nære forhold til min mand, min familie og mit band stadig alt, fortæller hun.

Mødet fortsatte med debat om styrkerne, svaghederne, truslerne og mulighederne i forhold til ung trivsel.

Mange tilbud til unge
Flere fremhævede de forskellige tilbud til sårbare børn og unge i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommune. Styrkerne i unge-miljøet i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk er mange, og der findes mange aktive foreninger som f.eks. Sind, Backstage for unge sårbare, Limone Ung med frivillige træningsvenner, DFUNK med tilbud til unge nydanskere. Der er Vandværket og Headspace for unge i Lyngby-Taarbæk og Ungenetværket i Rudersdal og brede fritidstilbud i begge kommuner. Men der er brug for mere og der mangler viden på tværs om de tilbud der er.

Trivsel på skemaet, flere foreninger og ung-til-ung
Mange var enige om, at det skal være meget lettere for unge at finde vej ind i den forening og/eller tilbud – også de digitale. Der må meget gerne være mere samarbejde på tværs af aktiviteter og tilbud. Der er brug for overblik og vejviser og for at udbrede kendskabet til aktiviteterne blandt unge og deres pårørende. Det er nemlig svært at få unge, der har brug for det, til at møde op. Flere unge pegede på, at trivsel skal på skoleskemaet både på skoler og gymnasier. Nogle giver udtryk for, at de kommunale rammer skræmmer og at der er for mange regler og kontrol. Andre savner flere unge foreninger og tilbud på de unges præmisser. Der mangler unge rollemodeller, der tør stå frem og fortælle om deres sårbarhed på skoler og i lokale medier. Der skal gøres op med tabuer, så flere får mod på at tale om det, der er svært. Der skal mere fokus på ung-til-ung kontakten og der mangler ’body-ordning’, så unge sårbare får nogle at følges med. Og så mangler der forældreundervisning eller andre tilbud til pårørende til unge med diagnoser. Andre peger på behov for at uddanne frontpersonale i skoler og gymnasier til at hjælpe unge i gang.

Forventningspres, internetmobning og familiekriser
Unges trivsel trues af præstationskultur, perfekthedskultur. Forventningspresset fra forældre, skoler og job er stort.  Men også ensomhed, sociale medier og meget skærmtid truer trivslen, ligesom voksne uden nærvær og manglende sociale aktiviteter gør det.  Der er problemer med internetmobning, internet vold og seksuelle krænkelser, men også livsbegivenheder som sygdom, skilsmisse og dødsfald kan true unges trivsel. Andre peger på stigmatisering og problemet med, at man alt for hurtigt stempler unge, som har en svær periode. Ingen ser sårbarhed som den styrke, det også kan være og der er for lidt fysisk aktivitet i ungdomskulturen.

Samarbejde på tværs
Mange er enige om, at det er godt, at der nu er bevågenhed om unges trivsel. Der skal meget mere fokus på forebyggelse, større åbenhed og trivsel skal på skoleskemaet og der skal være trivselspersoner på skolerne. Der er brug for flere ung-til-ung aktiviteter og flere foreninger for unge og inkluderende fællesskaber. Flere offentlige arrangementer skal være med til at styrke og sprede håbet om bedre trivsel. Der skal bedre indblik i de aktiviteter, der allerede er i gang. Samarbejde er en god vej frem. Det gælder samarbejde på tværs i kommunen på tværs af kommuner og på tværs af det frivillige miljø, skoler og kommunale tilbud.

Indsats

Frivilligcenter Rudersdal og Frivilligcenter & Selvhjælp Lyngby-Taarbæk vil sammen med Social og Sundhed bruge alle de mange nye indsigter til at finde nye veje til at styrke unges trivsel hver for sig og i samarbejde.

Alle mødets deltagere er blevet inviteret til at beskrive de tilbud, der allerede er i gang, som samles i et aktivitetskatalog for unge, som kan bruges af alle parter.

Se alle indspil fra mødet i papir med opsamling på møde om unges trivsel med deltagernes egne holdninger til styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Oplev Mathilde Falch her 


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794