Generalforsamling i Frivilligcentret


generalforsamling2013sg

 

Der afholdes generalforsamling i foreningen Frivilligcenter og Selvhjælp Rudersdal

Torsdag den 10. april kl. 19.00 i Frivilligcentret, Skovgærdet 4, 2840 Holte.

Alle er velkomne!

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fremtidige mål

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde

senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan

rekvireres hos frivilligcentret for medlemmerne 8 dage før generalforsamlingen.

HUSK for at være stemmeberettiget skal dit kontingent være betalt senest 2 uger før

generalforsamlingen.

 

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på tlf. 45 89 00 56 eller: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794