Seminar om samarbejde mellem foreninger og kommune 4. februar 2016


frivillig fredag 2013

Invitation til seminar om ’Samarbejde mellem foreninger og kommune’

Dato og tidspunkt
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 10.30-15.30 (inkl. frokostpause).

Sted
Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød

Formål
Formålet med seminaret er at styrke dialog og samarbejde mellem foreninger og de forskellige forvaltningsområder i Rudersdal Kommune. Målet er, at seminaret skaber kontakt, dialog og eventuelt samarbejde mellem frivillige fra foreningerne og medarbejdere i Rudersdal Kommune.
På seminaret skal det undersøges, hvad der skal til for at samarbejdet fungerer. Samtidigt skal vi drøfte nogle af de dilemmaer, der opstår, når vi bevæger os i grænselandet mellem ’frivilligt’ og ’professionelt’ arbejde. Fokus vil være på, hvordan du fremadrettet kan finde veje til at håndtere udfordringerne i samarbejdet i praksis.

Deltagere
Der inviteres deltagerne fra foreninger og frivilliggrupper, der er aktive i kommunen, samt ledere og medarbejdere i Rudersdal kommune, som samarbejder eller gerne vil samarbejde med frivillige.
Der er plads til max. 60 deltagere.

Underviser
Dorte Nørregaard Gotthardsen, udviklingsleder ved Center for frivilligt, socialt arbejde i Odense.

Tilmelding
Senest fredag den 22. januar 2016 til Frivilligcenter Rudersdal, mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller per telefon 45 89 00 56.

                                            
Program

10.30    Velkomst, introduktion og præsentation
Velkomst ved Frivilligcenter Rudersdal og Rudersdal Kommune.
Kort introduktion til Rudersdal Kommunes frivilligpolitik.
Introduktion til dagens program.
Præsentationsøvelse og forventninger til dagen.

11.00    Oplæg om samarbejde v. Dorte Nørregaard Gotthardsen
Oplæg om samarbejde mellem den frivillige verden og det offentlige:
-    Baggrund
-    Hvad skal der grundlæggende til for at skabe et godt samarbejde?
-    Forskelligheder og styrker ved den frivillige og offentlige indsats. Hvem gør hvad?
-    Erfaringer med samarbejdet i praksis: Muligheder og udfordringer

Oplægget kombineres med en forskellige små drøftelser og øvelser deltagerne i mellem.

11.45    Samarbejdet i praksis i Rudersdal Kommune
To korte oplæg fra hhv. Thorkil Damsgaard Olsen, formand i Birkerød Flygtningekontakt og medarbejder fra Rudersdal Kommune om erfaringer med samarbejde på tværs.

12.15    Frokost

12.50    Det gode samarbejde mellem frivillige og medarbejdere
Drøftelse af erfaringer med og kendetegn er ved et godt samarbejde.

13.10    Opsamling
Opsamling på og prioritering af kendetegn ved godt samarbejde.  

13.35    Det gode samarbejde i praksis?
Drøftelse på tværs af frivillige og medarbejdere på de forskellige områder.
Omsætte kendetegn ved godt samarbejde til praksis i hverdagen, samt drøfte udfordringer i samarbejdet.

14.15    Kaffepause

14.30    Tre gode råd til samarbejdet fremadrettet
Sammenfatning af ’Tre gode råd til samarbejdet i Rudersdal Kommune fremadrettet’.

14.50    Oplæg: ’Det perfekte samarbejde?’ V. Dorte Nørregaard Gotthardsen
Hvad skal vi være opmærksomme på i samarbejdet? Jura, kommunikation og arbejdsopgaver. Kobling til erfaringer fra kommuner og foreninger andre steder i landet.

15.05    Hvad gør vi i fremadrettet herfra?
Kobling til deltagernes hverdag og hvordan læring og kontakter tages med videre.

15.25    Afrunding
Afrunding ved værter og underviser.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794