Muligheder for at søge støtte til kontingent og udstyr


(Opdateret den 30. november 2017: Fritidspuljen kan igen søges fra mandag den 8. januar 2018).
Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp, børn og unge op til 18 år.
Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter.

Der er nye retningsliner for at søge puljen:

  • Det er fortsat muligt for flygtningebørn mellem 0-18 år at søge om kontingentstøtte
  • Der skal fremsendes dokumentation for, at familien modtager integrationsydelse
  • Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr. flygtningebarn
  • Der kan ikke længere søges om støtte til udstyr
  • Der gives udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og der gives derfor ikke støtte til fitness, klippekort til fritidsaktiviteter mm.

Læs mere om Fritidspuljen

Rudersdal Kommune, Fritidsforstærkningen, unge (Opdateret 5. januar 2018)
For flygtninge mellem 19 og 30 år, som modtager integrationsydelse gælder disse retningslinjer. (Flygtninge mellem 0-18 år hvis forældre (én eller begge) modtager integrationsydelse, som ønsker økonomisk hjælp til en fritidsaktivitet henvises til Fritidspuljen under Dansk Flygtningehjælp)

Der ydes støtte til kontingent, udstyr, deltagelse i arrangementer, sommerlejre og lignende uden for Serviceloven. Der ydes ikke støtte til fitness.

• Der ydes maximalt 1500 kr i støtte pr. ansøger, pr år, i op til 3 år.
• Ansøger skal forvente en egenbetaling på 50 kr pr måned dog tildeles altid minimum 800 kr i støtte.
• Støtten udbetales direkte til Nemkonto efter at kontingentet er dokumenteret betalt til foreningen.

Økonomisk støtte udbetales så længe, at der er midler til rådighed i puljen.
Læs mere om Fritidsforstærkning og ansøg her

DGI Foreningsliv for alle, børn og voksne.
Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:
•    2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse.
     I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet.
Læs mere om puljen her

FDF, børn.
FDF har tilbudt kontingentfritagelse til flygtningebørn i 2015 og 2016. Ordningen fortsætter i 2017.
Læs mere om ordningen her

DUF Integrationspulje, børn
Formålet med DUF s integrationspulje er at inddrage børn og unge af vanskeligt stillede forældre i foreningslivet. Puljen giver flygtningebørn og andre vanskeligt stillede børn og unge mulighed for at få økonomisk støtte til blandt andet kontingentbetaling, udstyr og forældrearrangementer.
Puljen kan søges af DUFs medlemsorganisationer
Læs mere om puljen her


Oplysningerne er indsamlet i juni 2017– giv os gerne besked, hvis der sker ændringer af puljerne, eller der opstår andre støttemuligheder end dem, der optræder her. 


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794