Anette F Helland skal skabe frivillige fællesskaber for de ensomme ældre


Anette

Frivilligcentret byder nu velkommen til Anette. F Helland som projektleder i Frivilligcentret, hvor hun kommer til at løfte projekt ’Naboskab, følgeskab, fællesskab’, der er et nyt projekt, der skal styrke livskvalitet og afhjælpe ensomhed blandt ældre.

Frivilligcentret har nemlig fået tilskud på en halv million fra Sundhedsstyrelsens Pulje til sammenhængende indsats imod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

Hver fjerde ældre føler sig isoleret

I Rudersdal kommune er der i alt 13.309 personer i alderen 65+. Særligt den ældste del af målgruppen oplever ensomhed. 16,9% af ældre 80+ har kontakt med venner mindre end én gang om måneden, mens det samme gælder for 5,3 % af de 65-79-årige. 12,4 % af de ældre over 80 føler sig ofte uønsket alene. Det samme gælder 3,9 % af de 65-79-årige. Samtidig viser en undersøgelse af ensomhed blandt ældre i Rudersdal, at 25% oplever at føle sig isoleret fra andre i større eller mindre grad, og 25% oplever, at de sjældent eller aldrig har nogle at tale med. Undersøgelsen viser desuden, at ensomhed mindskes eller brydes i samvær med andre mennesker, og en nærværende én til én kontakt mellem to borgere har større værdi end borger til medarbejder.

Naboskab, Følgeskab, Fællesskab

Projekt ’Naboskab, følgeskab, fællesskab’ skal bidrage til at styrke trivslen blandt ensomme ældre. Det sker ved at skabe nye mindre fællesskaber samt ved at hjælpe ensomme ældre ind i eksisterende aktiviteter i foreningerne. I Rudersdal Kommune findes der allerede mange aktiviteter for ældre, men nogle af de ældre deltager ikke i disse. Erfaringen viser, at det skyldes, at de mangler nogen at følges med, arrangementerne er for store og de føler ikke, at de bliver set og hørt.

I løbet af de kommende år, skal Anette i tæt samarbejde med foreningslivet og kommunen skabe nye mindre fællesskaber for ældre, hvor man kan føle sig tryg. Anette skal også finde nye måder til at hjælpe ældre borgere ind i eksisterende aktiviteter i foreningslivet. Det kan fx ske med følgeskab, spisevenner, besøgsvenner og ved at skabe overblik over alle de gode tilbud der er.

Anette kender allerede Frivilligcentret, fordi hun har været i akademisk praktik for nogle år siden. Siden er hun blevet kandidat i socialvidenskab og kultur- og sprogmødestudier og har fået masser af erfaring fra Frivilligcentret i Hørsholm, hvor hun har gennemført et tilsvarende projekt for ensomme ældre.

  • Jeg glæder mig til samarbejdet med alle de mange gode foreninger, som er en del af Frivilligcentret. Det er dejligt at vende tilbage til Rudersdal, som altid har stået mit hjerte nær, siger Anette.

Flot bevilling fra Sundhedsstyrelsen

Frivilligcentrets bestyrelsesformand Søren Grotum glæder sig over at ansætte en dygtig og fællesskabsorienteret projektleder med masser af erfaring fra den frivillige verden til at løfte en vigtig opgave i Rudersdal. Og han er stolt af at det lykkedes at få projektet i hus.

  • Det er rigtigt flot at være kommet gennem nåleøjet i Sundhedsstyrelsen med et stort projekt, der kan gavne nogle af de borgere, der har allermest brug for frivilligt fællesskab. Sundhedsstyrelsen fik 104 ansøgninger og har givet tilskud til 31 projekter. Vi glæder os meget til at samarbejde med Rudersdal Kommune og hele det store foreningsliv om at gennemføre projektet over de næste to år, siger Søren Grotum.

Kontakt

Anette har allerede sat sig i stolen, hvor I kan finde hende 20 timer om ugen i det første år. Hun kan kontaktes på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis man vil høre nærmere om projektet eller deltage som frivillig.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794