Nyt selvhjælpskursus for pårørende


  selvhjlp1 1 2020 selvhjlp2 2 2020 selvhjlp3 2 2020

     Mette                                                               Niels                                                            Christine

Nu kan pårørende få hjælp til at passe på sig selv, mens de passer på deres nærmeste. Frivilligcentret udbyder et nyt forløb af det meget populære kursus ’LÆR AT TACKLE livet som pårørende.

Er du presset i din hverdag? Har du brug for hjælp til at håndtere din situation som pårørende?

Så er der hjælp at hente i en ny gratis kursusrække, som Frivilligcenter Rudersdal sætter i værk i samarbejde med Rudersdal Kommune. Kursusrækken giver redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Mere end 750.000 er pårørende til en person med alvorlige helbredsproblemer i Danmark, og mange pårørende er udfordret af rollen. Næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret. Hver tredje føler sig stresset og en af fem oplever ligefrem, at de er blevet langvarigt syge på grund af deres situation. LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er med til at forebygge at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel.

Selvhjælpsgruppe

På kurset mødes pårørende og får inspiration og redskaber til at tackle udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, træthed og søvnbesvær eller følelsen af isolation. Kurset fokuserer på, hvordan man som pårørende fortsat kan trives, selvom en nær ven, forælder, søskende partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

  • Mennesker er faktisk rigtigt gode til at hjælpe mennesker gennem svære livssituationer. Det er baggrunden for at Frivilligcentret i år vil satse særligt på at sætte nye selvhjælpsgrupper i gang, og jeg er så glad for at vi har fået to stærke frivillige instruktører, som vil bruge deres egen erfaringer på at styre pårørendegruppen igennem forløbet, siger Lisbeth Eckhardt-Hansen, centerleder i Frivilligcenter Rudersdal.

Frivillige instruktører

Niels Cenius, Mette Langkjær og Christine Strømme Andersen er frivillige instruktører på kurset. De har alle gennemgået en særlig uddannelse i konceptet, som er udviklet på Stanford Universitetet og gennemføres med gode erfaringer i Danmark og 29 andre lande. De har alle erfaringer med at være pårørende. Derfor ved de, hvordan det føles, når sygdom vender op og ned på ens hverdag.

Mette Langkjær har allerede gode erfaringer med at lede et forløb fra efteråret:

  • Vi har fået større indblik i, hvor hårdt det kan være at være pårørende. Men det er også helt fantastisk at mærke, at kursisterne udvikler sig undervejs. Vi oplever hvor meget hjælp, de kan hente hos hinanden og i de værktøjer, som vi har præsenteret på kurset, siger Mette Langkjær.

Niels Cenius glæder sig til at komme i gang som nyuddannet gruppeleder:

  • Jeg meldte mig som frivillig instruktør, fordi jeg selv havde brug for at arbejde med alle de udfordringer, der er forbundet med at ens allernærmeste har en livstruende sygdom. Konceptet her har givet mig gode redskaber til at få bedre styr på hverdagen og jeg glæder mig til at bruge erfaringerne til at hjælpe andre pårørende med lignende udfordringer, siger han.

Christine Strømme Andersen ser frem til endnu et forløb:

  • Det er nogle rigtigt gode redskaber for mig som pårørende – men de kan også bruges i alle andre situationer, når man står overfor at træffe nye beslutninger, løse problemer og sætte nye mål i livet, siger hun.

Praktisk forløb

Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. På kurset er der bl.a. introduktion af teknikker til at få ro og pusterum i en presset hverdag. Undervejs afprøver kursisterne en række selvhjælpsværktøjer, som kan bruges på egen hånd efter kurset. Emnerne på kurset er alt fra håndtering af stress, træthed og søvn og vanskelige følelser til at sætte sig mål, træffe beslutninger og løse problemer. Undervejs er der også fokus på netværk, håndtering af konflikter og kommunikationen med den syge. Kurset afvikles med støtte fra Rudersdal Kommune.

Det virker

Efterårets kursus var en stor succes. 9 af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med kurset og siger, at indholdet var meget relevant for deres situation, og de fortæller gerne andre i lignende situation, at kurset er godt. Alle har fået personligt udbytte at forløbet. De siger bl.a., at de er

  • blevet bedre til at passe på sig selv
  • mere opmærksomme på, at det er vigtigt at bede om hjælp og bruge sit netværk
  • bedre til at håndtere træthed, stress og tristhed
  • bedre til at træffe beslutninger,
  • bedre til at nå de mål, de sætter sig

Evalueringen fra Komiteen for Sundhedsoplysning, der står for konceptet i Danmark, viser, at der generelt er gode resultater med forløbet. 71% siger, at de har fået bedre trivsel. 85% er blevet bedre til at passe på sig selv. 78 % har fået redskaber til at tackle symptomer som fx træthed, stress eller tristhed og 93% er tilfredse eller meget tilfredse med kurset.

Information og tilmelding

Gruppen starter 19. februar og mødes onsdag fra 16.30 – 19.00 i 2½ time syv uger i træk.

Læs mere om konceptet

Læs mere om kurset

Hør mere og tilmeld dig hos Frivilligcenter Rudersdal på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 45 89 00 56.

Tilmeldingsfrist: 12. februar.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794