Corona - vi passer på hinanden


corona hilsen1 corona hilsen2

Vi hilser på nye måder, vinker og holder afstand og passer på hinanden i Frivilligcentret.

Frivilligcentret følger Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling i forhold til Corona virus, og derfor henstiller vi til, at alle personer, der siden den 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.  Risikozonerne: Hong Kong, Kina, Sydkorea,  Iran, Japan, Singapore og Italien.

Vi vil også bede alle med luftvejsinfektioner om at holde sig hjemme. Vi følger udviklingen i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opfordrer foreninger til at gøre det samme.

Vi henstiller til, at vi hjælper hinanden med at forebygge smitte ved

  • at vaske hænder tit
  • hoste eller nyse i ærmet
  • begrænse fysisk kontakt

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet anbefalinger til arrangementer UNDER 1.000 deltagere:

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, der er samlet, ligesom den fysiske afstand mellem deltagerne har betydning for smitterisikoen
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer

Frivilligcentret har sammen med Rudersdal Kommune vurderet, at det ikke er forsvarligt at afholde Netværkstræf Rudersdal i henhold til disse anbefalinger.
Vi har derfor valgt at udskyde netværkstræffet til en ikke nærmere bestemt dato i fremtiden.

Foreninger vurderer naturligvis selv, om I vil gennemføre arrangementer. Sundhedsstyrelsen anbefaler:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne, hosteetikette og adfærd)
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter
  • At placere stole med større afstand end normalt og sikre, at deltagerne forlader arrangementet under mere kontrollerede forhold end normalt
  • At holde øje med, om der findes personer med udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet

Alle anbefalinger kan ses her https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

                             Corona smitteFrivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794