Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune


logo RGBRudersdal                 Rudersdal Kommune

Frivilligcentret takker for modtagelse af høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune og skal her knytte følgende bemærkninger til handicappolitikken.

Frivilligcentret er på linje med de holdninger til handicap, som kommer til udtryk i høringssvaret fra DH, Danske Handicaporganisationer Rudersdal. Vi er således glade for at se, at Handicappolitikken 2020 bygger på intentionerne i FNs handicapkonvention om, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre og er funderet i grundprincipperne i dansk handicappolitik: Ligebehandling, sektoransvar, kompensation og solidaritet.

Frivilligcentret ønsker at medvirke aktivt til at skabe samvær og oplevelser, der giver mennesker med funktionsnedsættelse et aktivt liv og mulighed for at være del i fællesskabet og ser frem til at deltage i dialogen om, hvordan vi udvikler området.

Frivillighed giver et bidrag til at bryde isolation og ensomhed og skaber kontakt og fællesskab. Vilkår, som i særlig grad kan få betydning og værdi i hverdagen for mennesker med funktionsnedsættelse.

Frivilligcentret ønsker, at frivilligheden i Rudersdal Kommune i videst mulig omfang tilbydes gennem frivillige foreninger og gennem frivillige netværk, der kan rumme handicappede medborgere - børn, unge og voksne.

Frivilligcentret er allerede i dag tovholder for igangværende frivillige aktiviteter for handicappede og tilbyder i samarbejde med DH Rudersdal at være initiativtager til kommende frivillige indsatser.

På vegne af Frivilligcentret

Kurt Nielsen, medlem af bestyrelsen i Frivilligcentret

Søren Grotum, formand for bestyrelsen i Frivilligcentret

Lisbeth Eckhardt-Hansen, Centerleder i Frivilligcenter Rudersdal


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794