Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind


Corona salon rapport

Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til samfundssind, nyt digitalt liv og et tættere forhold til naturen. Det viser ny rapport fra Frivilligcenter Rudersdal, der gør status for seks samtalesaloner om Corona, og en mindre spørgeundersøgelse, der er gennemført med støtte fra Foreningen Velliv.

Samfundssind og ny hjælpsomhed er kommet på dagsorden under Coronaen, hvor mennesker der i forvejen er frivillige også har hjulpet lidt ekstra under Coronaen. Når krisen rammer, så vokser lysten til at gøre en forskel i hjælpenetværk, private grupper på facebook og i foreningslivet.

 • Der har været en enormt stor imødekommenhed i de foreninger, jeg er involveret i. Der stillede næsten flere op end der var behov for og den form for imødekommenhed og hjælpsomhed har været helt unik, det håber jeg fortsætter, siger en deltager fra Det Rullende Korps.

Foreningerne 

Betydningen af lokale fællesskaber voksede og mange har været klar til at gøre noget for deres medmennesker. Hver anden oplever, at foreningerne har taget sig af deres medlemmer under Coronaen. En deltager fra Aktive Birkerød Seniorer fortæller

 • Jeg er med i mange fællesskaber, og jeg har hurtigt været rundt og besøge mine damer i gymnastikforeningen for at se, om der var nogle behov, jeg kunne hjælpe med. Jeg har hjulpet med at gå med hunden og mødtes over hækken og lavet motion online med nogle venner.

I Dansk Syrisk Kulturforening kom nedlukningen som et chok.

 • Da landet lukkede ned var det i starten et chok for vores medlemmer, men så fik vi hurtigt sendt information ud på arabisk, så medlemmerne kunne forstå, hvordan de skulle forholde sig. Men, det var et savn ikke at kunne være fysisk sammen i Ramadan måneden og vi har ikke kunne mødes og fejre Eid.

Det har været svært for mange at få foreningslivet til at virke under Coronaen.

 • Mange ældre har følt sig isoleret, da vi ikke har kunnet besøge vores medlemmer og give den hjælp og assistance som vi plejer.  [Ældre Sagen].
 • Vores fællesskaber er blevet påvirket af nedlukningen og jo længere tid, der er gået, des mere mismodighed, siger en deltager fra Frivilligcentret.

Det nye digitale liv

Der er bred enighed om, at det digitale liv fungerer godt. De fleste har fået nye erfaringer med digitale møder og er klar til at lade teknologien fylde mere i foreningslivet. Men der er også enighed om, at der er brug for at hjælpe ældre i gang med de digitale fællesskaber. Det digitale kan ikke erstatte det fysiske.  Vi skal stadig kunne møde hinanden, men det digitale liv er et godt supplement, som kan noget nyt.

 • Vi har i mine foreninger kunnet mødes online, så på den måde har vi ikke mistet fællesskabet. Vi er kommet igennem krisen via zoom, selvom vi har haft seriøse emner på vores dagsorden. [Danske Handicaporganisationer]
 • Jeg tror den digitale mødeform er noget, vi kommer til at øve os i fremover. [Røde Kors]
 • Vores medlemmer kommer fra Syrien, og de har hele tiden brugt mobiltelefon og computer til at holde sig i kontakt med deres familier. Det samme sker nu under Coronaen. [Dansk Syrisk Kulturforening]
 • Jeg tror vi kommer til at udvikle på de digitale mødeformer fremover. [Dansk Blindesamfund, Rudersdal]
 • For psykisk sårbare giver det en tryghed at sidde i eget hjem og alligevel kunne være med i et fællesskab med de nye digitale møder. Men det kræver dog, at vi får øvet os lidt mere i de teknologiske færdigheder. [Peers – Bro til Hverdagslivet]
 • Digitale møder er gode og det meste kan klares online. Jeg er forbavset over, at det oveni købet også lykkes at have tætte samtaler på skærm. [Anonym – survey]

Ensomhed, isolation og mistrivsel

I Rudersdal som i resten af landet er ensomheden voksende. En ny undersøgelse fra Røde Kors viser, at ensomhed og mistrivsel er vokset under Coronaen i hele landet, hvor 20 % siger, at de er svært ensomme. Blandt Frivilligcentrets respondenter har to tredjedel oplevet, at der er mennesker i deres kreds, der har været mere ensomme. Flere mener ligefrem, at myndighederne svigter de udsatte under Coronaen.

 • Det har været et lidt stille liv – og et ensomt liv, men man vænner sig til det, og man passer på. [Frivilligcentret]
 • Der har været nogle meget store menneskelige konsekvenser for psykisk sårbare og for mennesker der er afhængige af andre. Mange har været overladt til sig selv. [Peers – Bro til Hverdagslivet]
 • Mange fra Syrien har været isoleret. Men det er noget, de har oplevet før under krigen i Syrien. Mange har prøvet at leve med krig og krise. [Dansk Syrisk Kulturforening]
 • Socialpsykiatrien har været lukket næsten ned, og det har været rigtig hårdt, for jeg føler mig ensom. [Peers – Bro til Hverdagslivet]

Naturen kalder

Naturen er kommet på vores dagsorden. 9 af 16 mener, at naturen er kommet til at betyde mere under Coronaen og 8 regner med at bruge naturen mere i foreningen.

 • Naturen har været min ven. Jeg har lavet coaching og samtaler ude i naturen. Det har fungeret så fint. Tiden har åbnet op for nye måder at være sammen på. [Det rullende korps]
 • Vores løbefælleskab har fungeret under corona-krisen. Fællesskabet fortsatte og det har været fantastisk. Det er godt at bruge naturen, uanset om det er stavgang, løb eller en gåtur. Det giver noget godt til vores kroppe. [Aktive Birkerød Seniorer]
 • Det er rigtig vigtigt, at få folk ud og gå i naturen igen. Folk trænger til at få bevæget sig, få luft og fortælle hinanden, hvad der er sket og simpelthen være sammen igen – på afstand.
  [Rudersdal går sammen]

Afstand og hygiejne

Bedre hygiejne er blevet vigtigt og alle enige om, at vi skal forsætte med de gode hygiejnevaner. Vi skal bare ikke gå hen og blive kropsforskrækkede, og især skal vores børn ikke vokse op med en frygt for kram og leg. 

 • Jeg håber vi har lært noget om hygiejne og passende afstand rent kropsmæssigt. [Peers – Bro til Hverdagslivet]
 • Jeg håber ikke, vi bliver for kropsforskrækkede og hvor vores børn og unge ikke bliver vant til at være bange for at kramme. [Rudersdal Bevægelsesakademi]
 • Det kan være at den nye opmærksomhed på hygiejne kan nedbringe mange af de årlige influenza dødsfald. [Dansk Blindesamfund, Rudersdal]

Håb for fremtiden

Civilsamfundet kommer til at betyde mere i fremtiden. Samfundets sårbare skal hjælpes og bæredygtige fællesskaber og initiativer skal understøttes. Alle respondenterne mener, at der er brug for flere åbne fællesskaber, hvor man kan deltage, når man har overskud og lyst uden at være med i en forening. De fleste mener også, at der er brug for flere bæredygtige fællesskaber. Og så er der brug for en håndsrækning til de mest udsatte. Flere peger også på, at der er brug for frivillige bisiddere, der kan hjælpe i kontakten med myndighederne.

 • Jeg håber, at vi kommer hinanden mere ved, og at der er mere hjælpearbejde i det lokale miljø. Vi skal være bedre til at være der for hinanden, når det virkelig gælder. [Frivilligcentret]
 • Jeg drømmer om, at vores lokalsamfund styrkes, og at vi opbygger bæredygtige fællesskaber, der giver nyt liv i civilsamfundet. [Frivilligcentret]
 • Vi skal huske at tale om, hvad det er, der har bragt os igennem corona-krisen, når vi mødes og taler om bæredygtige fællesskaber til Frivillig Fredag til september. [Sind]
 • Der ligger en opgave for os i civilsamfundet i at samle de psykisk sårbare og ensomme op. [Frivilligcentret]
 • Måske skal der være flere udendørs fællesskaber? Måske skal vi dyrke køkkenhaver sammen og bygge fælles højbede til krydderurter i alle boligblokke og grundejerforeninger. [Frivilligcentret]
 • Der er brug for bisiddere, som kan hjælpe psykisk sårbare og flygtninge i kontakten til kommunen. [Peers – Bro til hverdagslivet]
 • Jeg kunne godt tænke mig, at vi får træning i at afholde online møder i foreningen. [Peers – Bro til Hverdagslivet]
 • Jeg mangler åbne, fleksible og samskabende fællesskaber, hvor man kan komme, når man har tid og overskud og brug for at være sammen med andre. Steder hvor alle bliver mødt som mennesker med kompetencer og ikke som psykisk syge borgere. [Peers – Bro til Hverdagslivet]

Læs hele rapporten ’Berørt af Corona’ 


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794