Vi har lov til at fejre os selv


        vores fodsdag

Her midt under Corona-nedlukningen har Frivilligcentret i Rudersdal 19 års fødselsdag d. 7. november 2020. Derfor kan vi ikke fejre os selv som planlagt – at få sagt mange tak og til lykke til alle de frivillige, der gennem dette vanskelige år har udført en kæmpe uegennyttig indsats for det frivillige arbejde til stor nytte og glæde for borgerne i Rudersdal.

Med oprettelsen af Frivilligcentret i Rudersdal i 2001 blev der skabt et organiseret omdrejningspunkt for det frivillige arbejde i kommunen.

Fødselaren, Frivilligcenter Rudersdal, samler i dag mere end 80 foreninger og en række personlige medlemmer, der har udviklet et frivillige miljø, som på forskellig vis giver sparring til medlemmerne, hjælper nye frivillige aktiviteter frem, låner lokaler ud og giver overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, kurser og frivilligaktiviteter. Derudover giver Frivilligcentret medlemmerne stemme til over for både lokal- og landspolitikere, at give udtryk for deres ønsker og holdninger om det frivillige arbejde i Danmark.

Med fødselsdagen er det de frivillige selv, og ikke Frivilligcentret som sådan, der er omdrejningspunktet, og de kan ikke fejres nok, da de er kernen i civilsamfundets sammenhængskraft. Centeret opgave er at igangsætte, inspirere og koordinere de mange frivillige aktiviteter.

Uden levende mennesker som de frivillige, går det ikke.

Den frivillige indsats giver både glæde og nytte på mindst tre dimensioner. Det gælder for borgeren, kommunen og den frivillige selv.

Borgere, der lider af enten ensomhed, psykiske og fysiske problemer, integrationsbesvær, læsevanskeligheder, manglende familiekontakt, rodløshed, mental svækkelse og andre menneskelige vanskeligheder, har gennem tiden haft ufattelig stor nytte og glæde af, at frivillige har påtaget sig opgaver for at afhjælpe disse problemer.

Kommunen sparer også mange ressourcer på, at de frivillige har påtaget sig opgaver, der enten ikke har kunnet løses af kommunen, eller som har ligget uden for det kommunale råderum. Men det er lige så vigtigt at understrege, at de frivilliges indsat ikke kan eller skal erstatte kommunal sagsbehandling og pleje.

De frivillige selv - måske lidt overset - har også haft stor glæde af at være frivillig. For de frivilliges gøremål gør typisk, at man kommer til at bevæge sig mere, og at det tit foregår i et socialt fællesskab, hvor både brugere og andre frivillige, kan mødes og snakke sammen. Ja, bare det, at der er andre frivillige, der bekymrer sig om én, hvis man går og skranter, så man måske kommer til lægen i rette tid.

Så der er rigelig grund til at fejre os selv i den forbindelse.

Frivilligcenter Rudersdal ønskes et stort til lykke med fødselsdagen, og vi håber inderligt, at vi næste år - under bedre forsamlingsvilkår - kan samle alle de frivillige i kommunen til et brag af en 20 års fødselsdagsfest med dejlig chokolade og kager til.

Preben Etwil, Formand for Frivilligcenter Rudersdal


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794