Vi har en plan


Preben Etwil 2020 9 

Af Preben Etwil, formand for Frivilligcenter Rudersdal

Man kan ikke andet end blive glad i låget, når man i avisen læser, at der nu er indgået en aftale mellem de frivillige genbrugsbutikker og kommunens genbrugspladser om at kunne genanvende kasserede brugsgenstande fra husholdningerne, og når de frivillige indgår aftaler med kommunen om at opbygge et stærkere socialt netværk for demente.

Disse aftaler viser hvor vidt forgrenet, det frivillige arbejde er, og det viser også, at disse aftaler, hvor forskellige de end er, skaber både glæde og nytte hos brugerne, de frivillige og kommunen.

Det frivillige arbejde er det, som vi gør for hinanden uden at få betaling. Det frivillige arbejde involverer mange opgaver og mennesker, og hvis de frivillige ikke organiseres, er der en fare for, at de farer rundt som fluer i en flaske – og så kan de mange gode gerninger, folk af egen fri vilje gerne vil give til deres medmennesker, være forgæves og direkte nyttesløse.

Derfor er det også vigtigt, at det frivillige arbejde organiseres, så det både får retning og mål.

Frivilligcenter Rudersdal er en lille professionel enhed, som både er en paraplyorganisation for over 80 medlemsforeninger, men også et centrum for koordinering af initiativer omkring det frivillige arbejde. Når der søges om penge til det frivillige arbejde, er det for at styrke den lille professionelle enhed, der organiserer, koordinerer og igangsætter – pengene er ikke til at aflønne de frivillige. De er, som navnet siger frivillige, og er dermed også ulønnede.

Hvis man har en målsætning, er det også nødvendigt at have en strategi, så man ikke bevæger sig ud i alle mulige retninger, ingen har styr på.

Frivilligcenter Rudersdal har netop vedtaget en strategiplan for 2021-2023, hvor vi især skal arbejde med 6 indsatsområder:

  1. Få flere med i det frivillige fællesskab, herunder også sårbare mennesker. 
  2. Sætte ekstra ind på børne- og familieområdet og på ungeområdet, samt styrke samspil med idræt, kultur og det grønne område.
  3. Styrke Selvhjælp Rudersdal med nye selvhjælpsgrupper og netværk. 
  4. Styrke foreningsservice med f.eks. nye frivillige rådgivere til foreningerne.
  5. Udvikle nye former for åbne fællesskaber og netværk – f.eks. værksteder, udendørs fællesskaber, nabofællesskaber og digitale fællesskaber.
  6. Arbejde for en bæredygtig fremtid med inspiration i FN’s Verdensmål og involvere foreninger og grupper i at udvikle bæredygtige fællesskaber, der er stærke og robuste, som peger fremad og inkluderer dem, der står udenfor.

For at kunne gennemføre alle disse strategiske mål, er det nødvendigt, at aktivere flere frivillige i kommunen. Det er en svær opgave at løfte, men ikke umulig.

Så hvis DU vil være med i det frivillige fællesskab, så meld dig under fanerne på tlf. 45 89 00 56 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der er altid brug for en ekstra kærlig hånd et eller andet sted i den frivillige verden.

Se strategi for Frivilligcenter Rudersdal her.

Se handlingsplan 2021 for Frivilligcenter Rudersdal her.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794