Strategi for Frivilligcenter Rudersdal 2021-2023


Flere med i frivillige fællesskaber

Frivilligcenter Rudersdal samler frivillige foreninger, netværk og selvhjælp, samt en række personlige medlemmer i Rudersdal. Frivilligcentret viser vej til fællesskaberne og udvikler det frivillige miljø ved at give sparring til medlemmerne, hjælpe nye frivillige aktiviteter frem, låne lokaler ud og give overblik over foreninger, frivilligjob, selvhjælpsgrupper, kurser og frivilligaktiviteter.

Frivilligcentret blev stiftet i 2001 som en selvstændig forening, der er uafhængig af politiske, offentlige og religiøse interesser. Frivilligcentret finansieres af Rudersdal Kommune, staten og offentlige og private fonde.

Vision

 • Frivilligcentret bidrager til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Formål

 • Frivilligcentret skal skabe gode rammer for deltagelse i frivillige fællesskaber ved at gøre det let at blive frivillig og let at finde hjælp og støtte i lokalsamfundet.
 • Frivilligcentret styrker kvalitet og mangfoldighed ved at støtte og udvikle frivillige foreninger og selvhjælp og ved at hjælpe nye initiativer i gang.
 • Frivilligcentret styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.

Kerneydelser

Dette gøres via vores kerneydelser, hvor vi løbende:

 • Mobiliserer flere frivillige – vi synliggør frivilligheden og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Styrker foreningerne, vi tilbyder rådgivning og konsulentbistand, og vi har lokaler, kopimaskine mv. som foreningerne kan låne
 • Kvalificerer de frivillige ved hjælp af foreningsmøder, kurser, temadage og netværksmøder, der er relevante på tværs af foreningsgrænser
 • Synliggør foreningernes tilbud, f.eks. ved at udgive foreningsvejviser med oversigt over de lokale foreninger, netværk og selvhjælpsgrupper, samt i en kalender med åbne arrangementer
 • Hjælper nye initiativer i gang
 • Koordinerer samarbejde på tværs af foreninger og netværk, så foreningerne kan udveksle erfaringer og koordinere indsatsen f.eks. netværk for integrationsforeninger og seniorsamarbejde
 • Etablerer selvhjælp- og netværksgrupper i Frivilligcentret
 • Sikrer, at der er sammenhæng mellem formål, resultater og ressourcer ved at arbejde med strategi og prioritering af opgaver, samt løbende opfølgning der understøtter læring

6 særlige indsatsområder

Frivilligcentret ønsker i den kommende 3-års periode at prioritere 6 særlige indsatsområder:

 1. Få flere med i det frivillige fællesskab, herunder også sårbare mennesker
 2. Sætte ekstra ind på børne- og familieområdet og på ungeområdet, samt styrke samspil med idræt, kultur og det grønne område
 3. Styrke Selvhjælp Rudersdal med nye selvhjælpsgrupper og netværk
 4. Styrke foreningsrådgivning med f.eks. nye frivillige rådgivere til medlemmerne
 5. Udvikle nye former for åbne fællesskaber og netværk – f.eks. værksteder, udendørs fællesskaber, nabofællesskaber og digitale fællesskaber
 6. Arbejde for en bæredygtig fremtid med inspiration i FN’s Verdensmål og involvere foreninger og grupper i at udvikle bæredygtige fællesskaber, der er stærke og robuste, som peger fremad og inkluderer dem, der står udenfor.

Frivilligcenter Rudersdal følger frivilligcentrenes kvalitetsmodel, som er udviklet af Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark.

Strategien er udviklet på baggrund af medlemmernes ønsker, der er kommet frem på generalforsamlingen, i digitale samtalesaloner om Corona, og en efterfølgende kvantitativ undersøgelse, samt i forbindelse med samtalesaloner om verdensmål. Medarbejderne og bestyrelsen er også kommet med indspil til strategi og handlingsplan. Ikke alle ideer er indarbejdet i strategi og handlingsplan, men ideerne er samlet i et idekatalog til fælles inspiration.

Strategien er vedtaget på bestyrelsesmødet den 11. november 2020.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794