Seniorglæde i boligområderne


Seniorfællesskab Birkebo

Frivilligcenter Rudersdal har etableret sociale seniorfællesskaber i de almene boligområder, som har styrket naboskab og fællesskab.

Seniorfællesskaber med kaffehygge, fællessang og besøg fra foreningerne får trivsel og livskvalitet til at blomstre på møderne og mellem møderne, og gør boligområdet til et rart og trygt sted at bo.

Seniorfællesskaberne er blevet til i samarbejde mellem aktive beboere, boligselskaber, den boligsociale vicevært i Birkebo, Ældre Sagen i Rudersdal og Rudersdal Kommune, frivillige, og mange foreninger for seniorer har været på besøg og inviteret seniorerne til at følges ud i foreningslivet.

Frivilligcenter Rudersdal har etableret sociale seniorfællesskaber for ældreboligerne på Holtegårdsvej i Gl. Holte, og for de almene boliger på Bellisbakken, Byager Vænge og Kajerød Vænge i Birkerød.

I hele perioden har der været omkring 400 deltagere.

 

Naboskab og fællesskab er styrket

En af de frivillige kræfter fra det ene seniorfællesskab udtaler:

”Det betyder rigtigt meget. Her bor mange ældre og handicappede, som ikke har familie i nærheden, og som ikke har kræfter til at gå så langt. Fællesskaberne er med til at holde ensomheden fra døren, og vi gør rigtigt meget for at få de ældste med. Nogle gange ringer vi til dem, nogle gange henter vi dem i kørestol”.

Og en af deltagerne i seniorfællesskabet fortæller:

”Det er så hyggeligt at være sammen, og i dag kender jeg flere naboer end nogensinde før. Jeg er også kommet til at kende de nye, der lige er flyttet ind, og vi vinker og hilser altid, når jeg lufter hunden. Jeg er ovenikøbet begyndt at se min nabo privat og spise middag sammen”.

En anden deltager har udtalt, at da hun brækkede anklen, hjalp naboer hende med indkøb og andre praktiske opgaver. Det skete, fordi hun havde lært dem bedre at kende igennem seniorfællesskabet. Derudover husstandsomdeler hun invitationer til arrangementerne, hvor hun under gåturene har lært mange flere at kende, der hvor hun bor, samt det har været med til at styrke hende fysisk igen.

Seniorfællesskaberne er med til, at beboerne lærer hinanden at kende og får et større netværk, og det betyder, at de i højere grad tager sig af og hjælper hinanden. Det kan medføre, at beboerne bliver i eget hjem i længere tid, og har en bedre trivsel generelt. Netværket styrkes både indadtil til naboer, men også udadtil til lokalsamfundet i øvrigt igennem de oplæg, som foreningslivet (og andre) deltager med i seniorfællesskaberne.

Se i øvrigt denne video, som præsenterer seniorfællesskaberne, og hvor deltagerne fortæller om, hvad seniorfællesskaberne har betydet for dem:

Afslutning og ny begyndelse

Projektet blev finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje “Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre” i en 2-årig periode fra 2019 – 2021. Frivilligcentret er stolte af, at det lykkedes at etablere seniorfællesskaberne på trods af Corona-pandemien, og de deraf følgende nedlukninger af samfundet, og restriktioner, som især har påvirket sociale fællesskaber. Frivilligcentret ville gerne have nået endnu bredere ud i Rudersdal med flere seniorfællesskaber, når det nu er erfaret, hvor stor betydning de har. Derfor er der blevet søgt midler hos TrygFonden, der har godkendt ansøgningen og sagt ja til at støtte udbredelsen af seniorfællesskaber med knap en million kroner over de næste to år.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794