Nyheder

Invitation: Psykisk Vold

Invitation: Psykisk Vold

          Kvinder hjælper kvinder med at komme sig efter psykisk vold i...

Nye Corona-regler for foreningerne

Nye Corona-regler for foreningerne

                          Kære...

Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

Vil du være med til at gøre noget for klimaet? Klimabevægelsen Danmark opretter nyt lokalt...

Demenskursus to torsdage i november

Demenskursus to torsdage i november

Vil du vide mere om demens, symptomer og kommunikation med demente? Og vil du gerne have...

Lad os knække koden sammen

Lad os knække koden sammen

Temamøde om unges (mis)trivsel den 30. november 2020 kl. 15.30-18.00, Kulturcenter Mariehøj,...

 • Invitation: Psykisk Vold

  Invitation: Psykisk Vold

 • Nye Corona-regler for foreningerne

  Nye Corona-regler for foreningerne

 • Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

  Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

 • Demenskursus to torsdage i november

  Demenskursus to torsdage i november

 • Lad os knække koden sammen

  Lad os knække koden sammen

Tid til at søge tilskud i de kommunale puljer

                 regnemaskine tilskud

Nu kan du søge tilskud til det frivillige sociale arbejde i Rudersdal Kommune. Ansøgningsfristen er søndag den 1. november.

Du kan som frivillig eller forening søge tilskud til en lang række forskellige formål. Det kan være tilskud til arrangementer, aktiviteter, samarbejdsprojekter, lokaler, materialer drift m.m.

Søg tilskud til aktiviteter via §18:

Rudersdal Kommune giver primært støtte til aktivitetsfremmende udgifter, fx etablering af forening, rådgivninger, besøgsvennetjenester, støtte og kontaktpersoner på frivillig basis, aflastningstjenester for pårørende, foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper og interessegrupper, sociale cafeer, væresteder og andre samværsaktiviteter, sociale aktiviteter som fx udsatte unge og etniske minoriteter og boligområder. Der gives i mindre grad støtte til drift.

Kommunen lægger vægt på de samme kriterier som tidligere, så det gælder om at knytte an til ’De fem veje til et godt liv’, det vil sige aktiviteter, der kan relateres til en eller flere af følgende punkter:

 • Styrk dit netværk
 • Lær noget nyt
 • Lev dit liv aktivt
 • Vær til stede i nuet
 • Giv af dig selv                

Desuden prioriterer kommunen ansøgere, der lader sig inspirere af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Her er fire af målene udvalgt, som er oplagte for de frivillige sociale foreninger at lade sig inspirere af:

 • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • ​Verdensmål 13: Klimaindsats

Der lægges vægt på aktiviteter, der fremmer samarbejde i det lokale, frivillige, sociale arbejde og aktiviteter, der har et konkret frivilligt sigte.

Hør mere på foreningsmøde i Frivilligcentret:

Du kan høre mere om mulighederne for at søge tilskud via §18, søge tilskud til forebyggende indsats via §79 og om de kulturelle tilskud, når Frivilligcentret holder foreningsmøde i Frivilligcentret Rudersdal den 26. oktober

Du kan læse mere om tilskud her.

Fristen for ansøgning til alle de fire puljer er den 1. november 2020.

Hvis du har spørgsmål til puljerne, er du velkommen til at sende dem til Marie Bergmann, maber@rudersdal.dk eller på telefon 4611 5620.