Nyheder

Flere penge til Frivilligcentret

Flere penge til Frivilligcentret

Kristine Thrane, formand for udvalget for Kultur og Fritid og Preben Etwil, formand for...

Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

  Gratis kursus for frivillige den 20. november fra 9.30-15.00 Hør om naturens indvirkning...

Velkommen til Jette Breum

Velkommen til Jette Breum

Varmt velkommen til Jette Breum, som netop er startet som frivillig kontorpasser i...

Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

                           ...

Nynne siger tak for denne gang

Nynne siger tak for denne gang

           Frivilligcentrets Virksomhedspraktikant Nynne Lysgaard...

 • Flere penge til Frivilligcentret

  Flere penge til Frivilligcentret

 • Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

  Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

 • Velkommen til Jette Breum

  Velkommen til Jette Breum

 • Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

  Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

 • Nynne siger tak for denne gang

  Nynne siger tak for denne gang

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

logo RGBRudersdal                 Rudersdal Kommune

Frivilligcentret takker for modtagelse af høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune og skal her knytte følgende bemærkninger til handicappolitikken.

Frivilligcentret er på linje med de holdninger til handicap, som kommer til udtryk i høringssvaret fra DH, Danske Handicaporganisationer Rudersdal. Vi er således glade for at se, at Handicappolitikken 2020 bygger på intentionerne i FNs handicapkonvention om, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre og er funderet i grundprincipperne i dansk handicappolitik: Ligebehandling, sektoransvar, kompensation og solidaritet.

Frivilligcentret ønsker at medvirke aktivt til at skabe samvær og oplevelser, der giver mennesker med funktionsnedsættelse et aktivt liv og mulighed for at være del i fællesskabet og ser frem til at deltage i dialogen om, hvordan vi udvikler området.

Frivillighed giver et bidrag til at bryde isolation og ensomhed og skaber kontakt og fællesskab. Vilkår, som i særlig grad kan få betydning og værdi i hverdagen for mennesker med funktionsnedsættelse.

Frivilligcentret ønsker, at frivilligheden i Rudersdal Kommune i videst mulig omfang tilbydes gennem frivillige foreninger og gennem frivillige netværk, der kan rumme handicappede medborgere - børn, unge og voksne.

Frivilligcentret er allerede i dag tovholder for igangværende frivillige aktiviteter for handicappede og tilbyder i samarbejde med DH Rudersdal at være initiativtager til kommende frivillige indsatser.

På vegne af Frivilligcentret

Kurt Nielsen, medlem af bestyrelsen i Frivilligcentret

Søren Grotum, formand for bestyrelsen i Frivilligcentret

Lisbeth Eckhardt-Hansen, Centerleder i Frivilligcenter Rudersdal