Nyheder

Unges verdensmål

Unges verdensmål

Kom med og lad verdensmålene inspirere dig til at udvikle din hverdag, din forening, skole og...

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til...

God sommer

God sommer

Frivilligcentrets sekretariat ønsker jer alle en god sommer. Vi holder ferielukket fra 13. juli...

Fortalere for handicappede - ny lille film

Fortalere for handicappede - ny lille film

  Per Baar Kæseler og Kurt Nielsen taler de handicappedes sag. De er medlemmer af...

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

       Coronakrisen har medført, at mange seniorer i lang tid har isoleret...

 • Unges verdensmål

  Unges verdensmål

 • Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

  Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

 • God sommer

  God sommer

 • Fortalere for handicappede - ny lille film

  Fortalere for handicappede - ny lille film

 • Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

  Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

logo RGBRudersdal                 Rudersdal Kommune

Frivilligcentret takker for modtagelse af høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune og skal her knytte følgende bemærkninger til handicappolitikken.

Frivilligcentret er på linje med de holdninger til handicap, som kommer til udtryk i høringssvaret fra DH, Danske Handicaporganisationer Rudersdal. Vi er således glade for at se, at Handicappolitikken 2020 bygger på intentionerne i FNs handicapkonvention om, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundslivet på lige fod med andre og er funderet i grundprincipperne i dansk handicappolitik: Ligebehandling, sektoransvar, kompensation og solidaritet.

Frivilligcentret ønsker at medvirke aktivt til at skabe samvær og oplevelser, der giver mennesker med funktionsnedsættelse et aktivt liv og mulighed for at være del i fællesskabet og ser frem til at deltage i dialogen om, hvordan vi udvikler området.

Frivillighed giver et bidrag til at bryde isolation og ensomhed og skaber kontakt og fællesskab. Vilkår, som i særlig grad kan få betydning og værdi i hverdagen for mennesker med funktionsnedsættelse.

Frivilligcentret ønsker, at frivilligheden i Rudersdal Kommune i videst mulig omfang tilbydes gennem frivillige foreninger og gennem frivillige netværk, der kan rumme handicappede medborgere - børn, unge og voksne.

Frivilligcentret er allerede i dag tovholder for igangværende frivillige aktiviteter for handicappede og tilbyder i samarbejde med DH Rudersdal at være initiativtager til kommende frivillige indsatser.

På vegne af Frivilligcentret

Kurt Nielsen, medlem af bestyrelsen i Frivilligcentret

Søren Grotum, formand for bestyrelsen i Frivilligcentret

Lisbeth Eckhardt-Hansen, Centerleder i Frivilligcenter Rudersdal