Nyheder

Hvad kan vi lære af Coronaen?

Hvad kan vi lære af Coronaen?

       Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra...

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

                  Frivilligcentret takker for...

Havekaffe

Havekaffe

         I sidste uge mødte seniorerne fra boligselskabet Holtegårds...

Lån Fri Willy

Lån Fri Willy

                    Sig hej til Fri Willy!...

Velkommen tilbage den 8. juni

Velkommen tilbage den 8. juni

            Vi genåbner! Og vi glæder os til at se foreningerne i...

 • Hvad kan vi lære af Coronaen?

  Hvad kan vi lære af Coronaen?

 • Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

  Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

 • Havekaffe

  Havekaffe

 • Lån Fri Willy

  Lån Fri Willy

 • Velkommen tilbage den 8. juni

  Velkommen tilbage den 8. juni

Affaldssortering på Kulturcenter Mariehøj - og Frivilligcenter Rudersdal

Sdan skal affaldet sorteres

Nye affaldsbeholdere

Rundt omkring på Kulturcenter Mariehøj vil der i den kommende tid blive opstillet nye beholdere til affald, som skal anvendes til sortering. Ikke alle mødelokaler/kontorer vil have alle beholdere, da det ikke står mål med behovet. Derfor vil det være nogle steder på fællesområderne, at man finder de passende beholdere. I alt kommer der til at være 40 "stationer" med 3 affaldsspande i hver, og på disse vil det være tydeligt markeret med mærkater, hvad der skal smides ud hvor. Der vil stadig i bl.a køkkener og enkelte større mødelokaler være beholdere til restaffald. Den øvrige sortering vil være således:

 • Kategorierne er papir, plast , restaffald i ”stationerne”
 • Glas, metal og pap/karton skal som altid afleveres hos centerbetjentene ved indgang B.
 • Brugerne af lokalerne i Storm P kan aflevere, pap/karton, glas og metal i de containerne, der er placeret ved indgangen til Storm P.

På billedet ovenfor ses en generel vejledning. Men den mere uddybende sorteringsvejledning kan læses her.

Læs også mere om affaldssortering i Rudersdal her:

Affaldssortering

Grøn omstilling