Nyheder

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til...

God sommer

God sommer

Frivilligcentrets sekretariat ønsker jer alle en god sommer. Vi holder ferielukket fra 13. juli...

Fortalere for handicappede - ny lille film

Fortalere for handicappede - ny lille film

  Per Baar Kæseler og Kurt Nielsen taler de handicappedes sag. De er medlemmer af...

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

       Coronakrisen har medført, at mange seniorer i lang tid har isoleret...

Invitation til kursusrække: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Invitation til kursusrække: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

       Få hjælp til at passe på dig selv, mens du passer på dine nærmeste med...

 • Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

  Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

 • God sommer

  God sommer

 • Fortalere for handicappede - ny lille film

  Fortalere for handicappede - ny lille film

 • Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

  Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

 • Invitation til kursusrække: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

  Invitation til kursusrække: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Ny indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcentret

 

                                                                                                        logo RGBRudersdal

Frivilligcenter Rudersdal holder generalforsamling:

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 i Frivilligcentret, Øverødvej 246A, 2840 Holte

GENERALFORSAMLINGEN HAR DESVÆRRE VÆRET UDSAT GRUNDET CORONA-SITUATIONEN. VI HÅBER, AT DENNE NYE DATO HOLDER, MEN FØLGER NATURLIGVIS MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OM INDENDØRS FORSAMLINGER.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen og suppleanter (se nedenfor)
 8. Valg af revisor
 9. Fremtidige mål
 10. Eventuelt

På valg: Søren Grotum, ønsker ikke genvalg; Erik Kristiansen, er villig til genvalg; Lene Juhl Stener, er villig til genvalg; Kurt Nielsen ønsker ikke genvalg.

Ikke på valg: Annette Marschall Wedel-Heinen ønsker at udtræde af bestyrelsen; Per T. Christensen; Anne Sofie Kvist.

Suppleanter: Morten Gade, er villig til genvalg; Jack Otto kristensen, er villig til genvalg.

Bestyrelsen indstiller 3 kandidater, som kan sikre at bestyrelsen er bredt sammensat:

Anette Rosholm, stifter af og formand for Verdensmål i Hverdagsliv, bestyrelsesmedlem i Havarthigaarden og 25 års erfaring med HR, ledelse og projektledelse. Anette har  bl.a. været chefkonsulent i HR Afdelingen i FOA og arbejder nu for Broen til Fremtiden, en alliance mellem 36 fagforeninger og NGO’er om en grøn og social retfærdig omstilling.

Jes Ravn, coach for frivillige og foreninger i Frivilligcenter Rudersdal. Jes har arbejdet med projekt og programledelse i de sidste 15 år i IBM, NNIT, KMD og nu Devoteam. Han er desuden certificeret Business Coach fra Manning Inspire.

Preben Etwil, formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal samt bestyrelsesmedlem i og tidl. formand for Birkerøddernes Løbeklub. Har derudover været aktiv i forskellige foreningssammenhænge bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt Udenfor (for hjemløse). Preben er er uddannet økonom, og har været kontorchef i Danmarks Statistik. Han har tidligere været formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, men er i dag partiløs. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan rekvireres hos Frivilligcentret en uge før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt senest 2 uger før generalforsamlingen (se nedenfor).

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på tlf. 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk

 

Med venlig hilsen

Søren Grotum, Formand

 Årsberetning 2019 i pdf  Årsberetning 2019 med mulighed for at bladre  Årsregnskab 2019  

 

Kontingent:

Foreningskontingent: 150 kr.
Privat person: 75 kr.

Kontingentet skal være modtaget senest den 1. maj 2020 for at være gyldigt til generalforsamlingen.

Anfør venligst tydeligt navn på forening eller privatperson.

Kontingent for 2020 kan indbetales i Nordea:
Reg. nr.: 2253 konto nr.: 0722534794

Mobile Pay: 32 35 1 (plus gebyr på 0,75 kr. Dvs.:Foreningskontingent i alt 150,75 kr og privat person i alt 75,75 kr.)