Nyheder

Invitation: Psykisk Vold

Invitation: Psykisk Vold

          Kvinder hjælper kvinder med at komme sig efter psykisk vold i...

Nye Corona-regler for foreningerne

Nye Corona-regler for foreningerne

                          Kære...

Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

Vil du være med til at gøre noget for klimaet? Klimabevægelsen Danmark opretter nyt lokalt...

Demenskursus to torsdage i november

Demenskursus to torsdage i november

Vil du vide mere om demens, symptomer og kommunikation med demente? Og vil du gerne have...

Lad os knække koden sammen

Lad os knække koden sammen

Temamøde om unges (mis)trivsel den 30. november 2020 kl. 15.30-18.00, Kulturcenter Mariehøj,...

 • Invitation: Psykisk Vold

  Invitation: Psykisk Vold

 • Nye Corona-regler for foreningerne

  Nye Corona-regler for foreningerne

 • Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

  Klimabevægelsen inviterer flere med i Rudersdal og Nordsjælland

 • Demenskursus to torsdage i november

  Demenskursus to torsdage i november

 • Lad os knække koden sammen

  Lad os knække koden sammen

Ny indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcentret

 

                                                                                                        logo RGBRudersdal

Frivilligcenter Rudersdal holder generalforsamling:

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00-21.00 i Frivilligcentret, Øverødvej 246A, 2840 Holte

VI FØLGER NATURLIGVIS MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OM INDENDØRS FORSAMLINGER OG HVIS DET BLIVER FOR TRANGT FLYTTER VI TIL LOKALE "PER KIRKEBY".

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen og suppleanter (se nedenfor)
 8. Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller fortsat samarbejde med Allan Karl Christiansen)
 9. Fremtidige mål
 10. Eventuelt

På valg: Søren Grotum, ønsker ikke genvalg; Erik Kristiansen, er villig til genvalg; Lene Juhl Stener, er villig til genvalg; Kurt Nielsen ønsker ikke genvalg.

Ikke på valg: Annette Marschall Wedel-Heinen ønsker at udtræde af bestyrelsen; Per T. Christensen; Anne Sofie Kvist.

Suppleanter: Morten Gade, er villig til genvalg; Jack Otto kristensen, er villig til genvalg.

Bestyrelsen indstiller 3 kandidater, som kan sikre at bestyrelsen er bredt sammensat:

Anette Rosholm, stifter af og formand for Verdensmål i Hverdagsliv, bestyrelsesmedlem i Havarthigaarden og 25 års erfaring med HR, ledelse og projektledelse. Anette har  bl.a. været chefkonsulent i HR Afdelingen i FOA og arbejder nu for Broen til Fremtiden, en alliance mellem 36 fagforeninger og NGO’er om en grøn og social retfærdig omstilling.

Nada Naanaah Massoud, er formand for Dansk Syrisk Kulturforening, som har 180 medlemmer. Hun er frivilligkoordinator og medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilligudvalg i Region Hovedstaden og stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget. Nada har i mange år haft en stor direkte daglig kontakt med flygtninge, som hun hjælper med råd og vejledning og har stor erfaring med integrationsproces og tværkulturelt arbejde. I 2015 modtog hun som den første frivilligpris i Rudersdal Kommune.

Preben Etwil, formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal samt bestyrelsesmedlem i og tidl. formand for Birkerøddernes Løbeklub. Har derudover været aktiv i forskellige foreningssammenhænge bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt Udenfor (for hjemløse). Preben er er uddannet økonom, og har været kontorchef i Danmarks Statistik. Han har tidligere været formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, men er i dag partiløs. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan rekvireres hos Frivilligcentret en uge før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt senest 2 uger før generalforsamlingen (se nedenfor).

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på tlf. 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk

 

Med venlig hilsen

Søren Grotum, Formand

Årsberetning 2019 i pdf  Årsberetning 2019 med mulighed for at bladre  Årsregnskab 2019  

 

Kontingent:

Foreningskontingent: 150 kr.
Privat person: 75 kr.

Kontingentet skal være modtaget senest den 1. maj 2020 for at være gyldigt til generalforsamlingen.

Anfør venligst tydeligt navn på forening eller privatperson.

Kontingent for 2020 kan indbetales i Nordea:
Reg. nr.: 2253 konto nr.: 0722534794

Mobile Pay: 32 35 1 (plus gebyr på 0,75 kr. Dvs.:Foreningskontingent i alt 150,75 kr og privat person i alt 75,75 kr.)