Nyheder

Supervision for frivillige gruppeledere

Supervision for frivillige gruppeledere

Gruppeledere af selvhjælpsgrupper og frivillige foreninger har mulighed for at deltage i...

Tøjindsamling til Syrien

Tøjindsamling til Syrien

For anden gang arrangeres der nu tøjindsamling til Syrien.Der er dog en del betingelser, som...

BLIV RULLER

BLIV RULLER

                    Jeg er blevet ruller,...

Workshop - Lær at bruge frivilligjob.dk Rudersdal

Workshop - Lær at bruge frivilligjob.dk Rudersdal

  Har I brug for frivillige? Så er der gode muligheder for at styrke rekrutteringen til...

Ny ældrecafé skal modvirke ensomhed hos ældre med anden etnisk baggrund

Ny ældrecafé skal modvirke ensomhed hos ældre med anden etnisk baggrund

                 Ældre med anden etnisk baggrund er...

 • Supervision for frivillige gruppeledere

  Supervision for frivillige gruppeledere

 • Tøjindsamling til Syrien

  Tøjindsamling til Syrien

 • BLIV RULLER

  BLIV RULLER

 • Workshop - Lær at bruge frivilligjob.dk Rudersdal

  Workshop - Lær at bruge frivilligjob.dk Rudersdal

 • Ny ældrecafé skal modvirke ensomhed hos ældre med anden etnisk baggrund

  Ny ældrecafé skal modvirke ensomhed hos ældre med anden etnisk baggrund

Frivilligcentret har valgt ny bestyrelse

Bestyrelsen

Frivilligcenter Rudersdals nye bestyrelse fra venstre: Annette Marschal Wedel-Heinen, Erik Kristiansen, Røde Kors (næstformand), Søren Grotum, Danske Handicaporganisationer (formand), Morten Gade, Børn i Birkerød, Kurt Nielsen, Dansk Blindesamfund, Anne Sofie Kvist, Rudersdal Bevægelsesakademi, Jack Otto Kristensen, Kulturparaplyen, Lene Stener, personligt medlem (kasserer), Per T Christensen fra Ældresagen.

En ny bredt sammensat bestyrelse er valgt til at lede Frivilligcenter Rudersdal gennem et nyt år på generalforsamlingen den 10. marts.

- Vi har fået en rigtig god bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet flot. Vi har traditionelt været meget stærke på det sociale område. Derfor er det en ekstra stor fornøjelse at byde nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, som kan tilføre kompetencer og erfaring med børn, familier, idræt og kultur, siger Søren Grotum, der er valgt og siden konstitueret som formand for ottende gang.

Velkommen til fire nye bestyrelsesmedlemmer

I alt fire nye medlemmer er valgt til bestyrelsen. De nye kandidater er Anne Sofie Kvist, der er nyuddannet læge og kommer med mange års erfaring med frivilligt arbejde med børn og idræt fra Rudersdals Bevægelsesakademi og Per T. Christensen, som er næstformand i Ældresagen med særligt speciale i IT. To nye suppleanter er valgt, nemlig Morten Gade, som kommer med erfaring i at drive det digitale netværk på facebook ’Børn i Birkerød’ og også kan tilføre viden om kommunikation og digitale medier. Jack Otto Kristensen tilfører bred viden om kulturlivet i Rudersdal fra mange år i Kulturparaplyen.

Fem medlemmer fortsætter i bestyrelsen. Det drejer sig om Søren Grotum, Danske Handicaporganisationer som igen er blevet formand. Erik Kristiansen, Røde Kors, der er næstformand og Lene Stener, som foreningens kasserer. Annette Marschal Wedel-Heinen fra Breeltparkens Venner og Kurt Nielsen, Dansk Blindesamfund, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Farvel og tak til Jørgen Rassing

Søren Grotum brugte generalforsamlingen som anledning til at takke Jørgen Rassing, som udtrådte af bestyrelsen.

 • Det har været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med Jørgen Rassing, som altid bidrager konstruktivt til udviklingen i foreningen. Han har være en del af Frivilligcentrets bestyrelse gennem 6 år, og vi har især haft stor glæde af hans store musikalitet. Han har bl.a. været drivkraft bag FREDAGSMATINE, som samler 60-70 personer 6 gange årlig til musikalsk underholdning af frivillige amatørmusikere, og der er rigtigt mange foreninger, der har haft glæde af, at han så generøst har stillet op som frivillig amatørpianist til Gæt og Syng, Rønnebærhus, Frydenholm og Lions Park i både Søllerød og Birkerød og på Mændenes Sundhedsdag.

Flere med i 2019

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre med strategi- og handlingsplan for året. Her er det en særlig høj prioritet at få flere med i det frivillige arbejde, synliggøre mennesker og aktiviteter og skabe stærkere netværk på tværs af de 76 foreninger, der er en del af Frivilligcentret.

I 2019 kommer der også en række nye selvhjælpsgrupper, hvor mennesker hjælper mennesker med at styrke egne ressourcer og komme gennem livets svære overgange. Efter sommerferien kommer der en gruppe for pårørende til kronisk syge, mandegruppe og sorggruppe som supplement til den gruppe, som allerede eksisterer for psykisk sårbare. Læs mere om frivilligcentret og se, hvordan du selv kan komme i gang som frivillig på www.frivilligcentret.dk