Nyheder

Hvad kan vi lære af Coronaen?

Hvad kan vi lære af Coronaen?

       Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra...

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

                  Frivilligcentret takker for...

Havekaffe

Havekaffe

         I sidste uge mødte seniorerne fra boligselskabet Holtegårds...

Lån Fri Willy

Lån Fri Willy

                    Sig hej til Fri Willy!...

Velkommen tilbage den 8. juni

Velkommen tilbage den 8. juni

            Vi genåbner! Og vi glæder os til at se foreningerne i...

 • Hvad kan vi lære af Coronaen?

  Hvad kan vi lære af Coronaen?

 • Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

  Høring af Handicappolitik 2020 i Rudersdal Kommune

 • Havekaffe

  Havekaffe

 • Lån Fri Willy

  Lån Fri Willy

 • Velkommen tilbage den 8. juni

  Velkommen tilbage den 8. juni

Formand for frivillighed

Sren Grotum 1 

Frivilligcenter Rudersdal har en garvet bestyrelsesformand i spidsen for fællesskabet. Søren Grotum har været bestyrelsesformand i syv år og engageret i frivilligt arbejde det meste af sit liv.

 • Jeg mærkede for alvor værdien af frivillighed, da jeg mistede synet midt i 1990’erne. Det var på mange måder nogle af de sværeste år i min tid. Vendepunktet kom, da jeg fik besøg af en konsulent fra Dansk Blindesamfund. Han var helt blind og delte sine erfaringer med at leve som synshandicappet, og han hjalp mig med at få sat tingene på plads på en ny måde og få struktur på hverdagen og de rette hjælpemidler. Da han var gået, blev min kone og jeg enige om, at det var en vej frem – og det blev det på flere måder, husker Søren Grotum.

Fortaler for handicappede

I dag er Søren Grotum kendt for sit store frivillige virke, hvor han har været aktiv særligt i handicappolitik i en lang række forskellige sammenhænge og nu som formand for Rudersdal Kommunes Handicapråd.

Det startede i Dansk Blindesamfund, hvor Søren stillede sin viden om informationsteknologi til rådighed i udvalget for tilgængelighed og IT. Og derfra tog det fart med valg til kredsbestyrelsen og en post som næstformand i Dansk Blindesamfunds landsforening. Det blev også til en indsats som formand for Danske Handicaporganisationer i Rudersdal og formand for Rudersdal Handicapidræt.

Ledelse af frivillighed

Engagementet i samfundet er drevet af lysten til at gøre en forskel.

 • Jeg har egentlig altid haft lyst til at præge udviklingen. Jeg har aldrig været så god til at være frivillig fest- eller turarrangør eller lignende. Til gengæld er jeg tilsyneladende ret god til frivillig ledelse og jeg har siden teenageårene været meget optaget af politik, siger han.

Interessen for udviklingen af lokalsamfundet fik også Søren til at melde sig til bestyrelsen i frivilligcentret, hvor han har været en af de bærende kræfter i de seneste ti år. Igennem tiden har Søren været primus motor i, sammen med andre, at sætte en række aktiviteter i gang. Det gælder fx jobcafeen, IT besøgsvennerne, som i dag drives af Ældresagen, og det frivillige kontorkorps i centret.

 • For ti år siden manglede vi en leder i frivilligcentret i nogle måneder. Det var jo alt for lang tid at lukke centret for medlemmerne, så derfor blev nogen af os i den daværende bestyrelse kontorpassere i overgangsperioden, smiler Søren og glæder sig over, at det blev begyndelsen til de frivillige kontorpassere, som også i dag servicerer foreningerne.

Bedre rammer efterlyses

Søren er kendt i kommunen for sin store erfaring med at sætte frivillige aktiviteter i gang og kommunen har netop bedt Søren og frivilligcentret om at komme med forslag til, hvordan man kan sætte et frivilligt netværk for flexjobbere i gang. Søren er også medlem af Folkeoplysningsudvalget i kommunen, hvor han repræsenterer de frivillige sociale foreninger og bruger i det hele taget en stor del af sin tid på sit frivillige liv.

 • Det betyder meget. Faktisk rigtig meget. Frivilligcentret løfter en meget stor indsats for samfundet og repræsenterer civilsamfundet. Vi gør det billigt og efter min faste overbevisning også på mange punkter bedre, end kommunen kan gøre det, og jeg håber, at vi med tiden også får større ressourcer og mere anerkendelse for det, siger han.

 

Frivillighedens mange ansigter

Ny serie med fortællinger om frivilligt virke. Bliv inspireret og rørt og bidrag selv til at fortælle historier om frivillighedens mange ansigter. Send historien og et godt billede til info@frivilligcentret.dk