Nye sociale netværk

NyeSocialeNye netværk via frivilligt arbejde

Nye Sociale Netværk er et nyt projekt, der ønsker at forebygge social isolation blandt sorgramte. Projektets formål er at understøtte nye netværk og relationer efter en sorgkrise med frivilligt arbejde som løftestang.

Målsætning

Målsætningen for Nye Sociale Netværk er, at målgruppen oplever en kortere sorgproces, idet de får øget mulighed for at stifte bekendtskab med foreningslivets aktiviteter, både som brugere og frivillige. Samtidig får de foreninger og frivilliggrupper, som de sorgramte engagerer sig i, flere nye frivillige til glæde for lokalsamfundet.

Målgruppe

Projektets målgruppe er to grupper af sorgramte i alderen 50-80 år:

  • Sorgramte, der har mistet en ægtefælle
  • Sorgramte, der er blevet skilt fra en ægtefælle