Idrætsforeninger og integration

Mange Idrætsforeninger gør en særlig indsats for at invitere flygtninge inden for, mens andre har talt om det, men ikke er kommet i gang endnu. Vi ved, at mange af de nye medborgere rigtig gerne vil dyrke sport eller finde et fritidstilbud til deres børn, og at den kulturforståelse og de kontakter, der kommer ud af at deltage i foreningslivet, kan have stor betydning for integrationen. Derfor vil vi i Frivilligcenter Rudersdal gerne være med til at bygge bro mellem flygtninge og idrætsliv.

Her på hjemmesiden har vi samlet inspiration og information til idætsforeninger, der gerne vil invitere flygtninge indenfor.

Kontakt Frivilligcentret, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / 45 89 00 56

Muligheder for at søge støtte til kontingent og udstyr

Søg om støtte til fritidsaktiviteter fra Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje. Fritidspuljen støtter flygtningebørn under 18 år med kontingent til fritidsaktiviteter i lokale foreninger.

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til organiseret holddeltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter, og aktiviteten kan dermed være alt inden for idræt og kultur som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. 

Fritidspuljen yder økonomisk støtte til kontingentet med op til 1.000 kr. årligt. Bemærk at værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen. Læs mere om Fritidspuljen og ansøg her.

Søg om hjælp til et aktivt fællesskab i fritiden med økonomisk støtte for flygtninge mellem 19-30 år hos Fritidsforstærkningen i Rudersdal Kommune. Flygtninge mellem 19-30 år, som modtager integrationsydelse, og ønsker økonomisk hjælp til en fritidsaktivitet kan ansøge. Der ydes støtte til kontingent, udstyr, deltagelse i arrangementer, sommerlejre og lignende uden for Serviceloven. Der ydes ikke støtte til fitness. 

  • Der ydes maximalt 1500 kr. i støtte pr. ansøger, pr år, i op til 3 år.
  • Ansøger skal forvente en egenbetaling på 50 kr. pr. måned dog tildeles altid minimum 800 kr. i støtte.
  • Støtten udbetales direkte til NemKonto efter at kontingentet er dokumenteret betalt til foreningen.

Økonomisk støtte udbetales så længe, at der er midler til rådighed i puljen. Læs mere om Fritidsforstærkning og ansøg her.

DGI Foreningsliv for alle, børn og voksne. Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:

• 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse. I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet. Læs mere om puljen her.

FDF, flygtningebørn. FDF tilbyder fripladser til flygtningebørn, der rammes i deres aktive fritidsdeltagelse grundet ændret lovgivning.

FDFs hovedbestyrelse har september 2015 vedtaget at yde kontingentfritagelse for flygtningbørn, der hindres adgang til et aktivt foreningsliv som en følge af stramningerne på flygtninge-området. Vedtagelsen blev i dec. 2016 forlænget til også at gælde til og med  2018 og er igen i januar 2019 forlænget til udgangen af 2020. Læs mere om ordningen her.

 

 

 

Hvad skal I overveje, når I inviterer flygtninge indenfor

Tjekliste: 9 ting klubber og foreninger, der ønsker at invitere flygtninge indenfor, kan overveje.

Hvor mange flygtninge vil I invitere ind i første omgang?
Overvej hvor mange pladser I har kapacitet til at tilbyde. Alt gør en forskel, uanset om I tilbyder 2 pladser eller 22.

Har I en kontaktperson eller ’velkomstgruppe’, der kan hjælpe flygtningene med at falde til de første par måneder?
Det er en god idé at finde nogen, der kan hjælpe med at introducere til klubben og fortælle om, hvordan tingene foregår. Den sociale kontakt er med til at skabe tryghed og fastholde de nye medlemmer.

Skal flygtningene deltage på etablerede hold, eller kan I oprette ’indslusningshold’ kun for flygtninge, hvor de lærer sporten og klubben at kende først?
Erfaringer viser, at det sidste kan være en fordel, dels hvis det kræver en særlig teknik at kunne deltage, dels fordi det giver tryghed at starte sammen med andre i samme situation. Der bør i så fald være en dansk træner og en plan for at sluse folk ind på de etablerede hold efterfølgende.

Er der behov for særligt udstyr for at deltage?
Hvis ja, hvordan kan I som forening hjælpe med at skaffe det? Mange foreninger indsamler brugt udstyr blandt deres medlemmer. Nogen har mulighed for at få sponseret udstyr og der er også puljer, der kan søges (se ovenfor: Muligheder for støtte til kontingent og udstyr).

Kan I tilbyde en prøveperiode uden kontingent?
En del foreninger vælger at tilbyde en periode uden kontingent, fx 6 eller 12 måneder, da flygtningenes økonomi er meget stram. Hvis ikke klubbens økonomi er til det, er der forskellige muligheder for at søge om støtte til kontingent (se ovenfor: Muligheder for støtte til kontingent og udstyr).

Hvad har I af regler og forventninger til medlemmer i jeres forening?
Skriv regler og forventninger ned og få dem oversat til engelsk/arabisk, så I undgår misforståelser. Det kan fx være i forhold til tilmelding og fremmøde. Det er vigtigt, at I får forventningsafstemt, når der starter flygtninge i foreningen. Ting I opfatter som en selvfølge, kan være helt nyt, hvis man kommer fra en anden kultur.

Kan I inddrage nogle af jeres medlemmer som frivillige?
Nogle klubber oplever at medlemmer, der ikke før har gjort en frivillig indsats i klubben, har lyst til at engagere sig i forhold til flygtningemedlemmer, fx som hjælpetrænere, deltage i en velkomstgruppe, som kaffebryggere, frivillige chaufører eller andet.

Hvad har I af muligheder for at skabe socialt samvær i forbindelse med træningen?
Det er ofte de sociale relationer, der fastholder engagementet over tid. Samtidig gør det en stor forskel i forhold til sprog og kulturforståelse. Det kan være, at man samles over kaffe og småkager efter træning, eller at man jævnligt holder nogle arrangementer i klubben.

Kan I arrangere transporthjælp den første tid?
Hvis det er muligt, kan det være en god idé, at frivillige den første tid henter og bringer flygtningene, fx den første måned, indtil flygtningene er faldet til i klubben. Det giver en tryghed, at der er nogen at følges med derhen.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794