Vores værdigrundlag

Frivilligcentrene i Danmark står samlet bag dokumentet: ”Kvalitet, mangfoldighed, sammenhængskraft.” Dokumentet beskriver frivilligcentrenes vision, værdigrundlag og formål.

Dokumentet blev udarbejdet i en periode fra 2014 til 2015 med bidrag fra alle frivilligcentre og bistået af vores landsorganisation FriSe.

Frivilligcenter Rudersdals vision og formål

Frivilligcenter Rudersdal tilslutter sig landsforeningen for Frivilligcentret og Selvhjælp i Danmark FRISES vision, formål og mål for frivilligcentrene i Danmark.

Frivilligcenter Rudersdals vision

Frivilligcenter Rudersdals vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcenter Rudersdals formål

Frivilligcenter Rudersdal skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Frivilligcenter Rudersdals mål

KVALITET OG MANGFOLDIGHED

Frivilligcenter Rudersdal øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang.

UDFOLDELSE OG DELTAGELSE

Frivilligcenter Rudersdal øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let at finde hjælp og støtte i civilsamfundet.

SAMARBEJDE OG SAMMENHÆNGSKRAFT

Frivilligcenter Rudersdal øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger, frivillige, frivilliggrupper, kommuner og erhvervsliv.

Vedtaget, den 21. oktober 2015


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794